LEDER TIRSDAG 2. OKTOBER

Vil man bygge tillit, er åpenhet nøkkelen

ORDFØRERENS E-POSTER: Innbyggerne skal ha rett til innsyn i hva ordførerne jobber med og hvem som har tilgang til ordførerne. En grunnleggende forutsetning er at e-postene til og fra ordførerne blir journalført.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Leder

Hvordan skal innbyggerne i kommunene kunne følge med i hva ordføreren – den fremste tillitspersonen i kommunen – driver med hvis man ikke får innsyn i korrespondansen og dokumentene? Spørsmålet har igjen blitt løftet fram etter at det viser seg at mange av kommunene ikke har gode rutiner for å journalføre e-poster som sendes til eller fra ordføreren. I Fræna kommune, som har vært mest trukket fram i nyhetsbildet, opplyser arkivtjenesten at det de siste to åra ikke har kommet e-poster fra ordfører Tove Henøen til journalføring. Ordfører Henøen opplyser at e-poster er lagret, men at de ikke automatisk blir lagt inn i postjournalen. Og når det ikke står noe om e-postene i postjournalen, har ikke innbyggerne i Fræna eller andre noe sted det er naturlig å søke for å be om kopi av e-postene.

For å sikre at alle og enhver skal kunne ha innsyn i hvordan kommunene, fylkeskommunene, departementene, ja, staten som helhet, holder på med, har vi lova om offentlighet i forvaltningen. Offentlighetsloven baserer seg på Grunnlovens paragraf 100; der det slås fas at enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes akter. Det bør være innlysende at Stortinget, da det vedtok den siste versjonen av Offentlighetsloven i 2006, ikke mente at det skal være valgfritt å forholde seg til lova. Intensjonen med Offentlighetsloven er enkel: Åpenhet inngir tillit, lukkethet gir grobunn for uvisshet og mistenksomhet.

I dag foregår stadig mer av kommunikasjonen elektronisk. Folk sender ikke brev på papir like ofte som før, men benytter e-post eller tekstmeldinger. Flere kommuner har opprettet egne politikerportaler på nettet for at informasjonsflyten skal gå så raskt som mulig. Selvsagt er en e-post til ordføreren like viktig dokument som om det kommer i posten. I viktige politiske saker er ordførerens kommunikasjon viktig å følge med på. Vi husker sjukehusstriden der det ble etterspurt e-poster fra ordføreren i Kristiansund, uten at de var journalført, mens ordføreren i Molde leverte ut sin e-postkorrespondanse, med påfølgende debatt. Vi oppfordrer alle ordførerne til å sørge for at e-poster blir journalført. Det er et godt grep for å bygge tillit overfor innbyggerne og allmennheten.

Åpenhet inngir tillit, lukkethet gir grobunn for mistenksomhet.