LEDER LØRDAG 29. SEPTEMBER

Ildsjeler fortjener å bli satt pris på

ILDSJEL SATT PRIS PÅ: Kolbjørn Stølen (t.h.) fikk hedersprisen «Årets I» under Romsdalskonferansen av styreleder Kolbjørn Heggdal for å ha stått i bresjen for å få bygget verdens lengste sammenhengende steintrapp.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Alle de gode hjelperne trenger noen som kan stille seg i bresjen for gjennomføringen.

Leder

Kolbjørn Stølen fra Midsund har stått i spissen for et prosjekt de færreste trodde skulle være mulig å gjennomføre: Midsundtrappene. Stein på stein er bygget opp mot Digergubben. Rundt 6.000 trappetrinn er bygget. De siste 200 trinnene er planlagt ferdig til våren. Midsundtrappene kan skilte av å være verdens lengste sammenhengende steintrapp. Midsundtrappene er Midsund idrettslags storsatsing, og mange av idrettslagets medlemmer og støttespillere har bidratt. Kolbjørn Stølens engasjement og innsats har likevel vært avgjørende for at trappene har blitt bygget så raskt og effektivt. Under Romsdalskonferansen i Molde torsdag ble Stølen hedret med utmerkelsen «Årets I» som Molde Næringsforum står bak.

Frivilligheten i vår region har mange gode hjelpere. Folk stiller opp og bruker tid, krefter og penger for å holde aktiviteten i gang i idrettsklubber, lag og foreninger. Hver på sin måte er alle de gode hjelper ildsjeler. Men alle de gode hjelperne trenger noen som kan være lokomotivet, stiller seg i bresjen og er motivatoren når noe skal gjennomføres til fellesskapets beste. I Midsund er Kolbjørn Stølen en slik frontmann. Han har vist pågangsmot, argumentert for trappeprosjektet og sørget for å holde trøkket oppe for å få prosjektet til 17 millioner kroner gjennomført. Stølen har fellestrekk med ildsjeler i andre frivillighetsorganisasjoner: Der mange ser problem, ser ildsjeler som Kolbjørn Stølen muligheter. Slike ildsjeler fortjener virkelig å bli satt pris på.

Når noen setter i gang tiltak for tilrettelegging i naturen, vil det også bli møtt med skepsis. Ikke alle har vært enig i å bygge Midsundtrappene i et slikt omfang, men det kan ikke være tvil om at trappene er til glede for mange. Flere benytter trappene for å få naturopplevelser som havskuet fra toppene i Midsund. Steintrappene som er bygget med håndverk fra sherpaer fra Nepal, har allerede blitt en attraksjon, og mange utenfor kommunens grenser legger turen til Midsund for å gå trappene. Det har idrettslaget i Midsund og Kolbjørn Stølen den største delen av æren for.