LEDER FREDAG 28. SEPTEMBER

Generasjon røykfri

STUMPER RØYKEN: Vi har snart en en røykfri generasjon i Norge. Nesten ingen unge røyker, viser en ny undersøkelse.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig.

Leder

Da Norge innførte røykeforbud på serveringssteder i 2004 var det få som trodde at det skulle få en så stor effekt i befolkningen. Røykelovens far, tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (KrF), måtte tåle kjeft og raseri i 2004. Men i ettertid har han fått sin oppreisning.

Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse, forteller NRK. Ungdommer selv kjenner knapt andre som røyker og forteller at røyking ikke er kult. Utviklingen er helt fantastisk. Andelen tenåringer som røyker daglig har falt fra 11 prosent til 0,4 prosent på ti år! Det viser tallene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.

Selv om flere unge bruker snus, er økningen ikke nær nedgangen i daglig røyking. Snus regnes også som mindre helseskadelig enn røyking. De gode tallene gjelder ikke bare tenåringer. De siste ti årene har daglig røyking falt fra 22 prosent til 11 prosent i hele befolkningen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ikke bare stumper ungdommen røyken. De drikker også mindre alkohol enn sine forgjengere. Over store deler av verden går alkoholbruken blant ungdom ned, og nedgangen har vært størst i Norden.

Årsakene til mindre drikking er trolig flere. Men vanskeligere tilgjengelighet på alkohol (skjerping av aldersgrenser), bedre kommunikasjon med foreldre og mer kunnskap om helserisiko ser ut til å ha stor betydning.

Dessverre er ikke foreldregenerasjonen like bevisste som ungdommene. Her øker alkoholbruken. Men selv om unge ikke røyker og drikker lite alkohol er det også en bakside. Flere unge sliter psykisk. Ungdata har lagt fram en rapport som slår fast at 30 prosent av unge jenter og 11 prosent av unge gutter melder om psykiske helseproblemer.

Erfaringene fra røykenedgangen og redusert alkoholbruk blant unge viser at forebyggende helsearbeid kan gi svært god effekt. Vi håper det samme skjer med psykisk helse.