LEDER ONSDAG 22. AUGUST:

Eldrebølgen er nok ingen bløff

Optimist: Friskere eldre og færre barn vil gjøre at andelen i arbeid ikke kommer til å falle dramatisk i framtida likevel, ifølge forsker.   Foto: Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB scanpix

Misbrukes av ulike vikarierende politiske mål tror vi nok er mer riktig.

Leder

En kommende eldrebølge har lenge vært en varslet trussel mot norsk økonomi og velferd. Politikere, forskere, økonomer og andre har vært og er bekymret for velferdsstatens bærekraft i framtida.

I dette framtidsscenarioet vil lavere fødselsoverskudd på sikt medføre at færre er i arbeidslivet, derav færre varme hender. Færre vil betale skatt og dermed mindre penger til å betale for den kommende eldrebølgen og andre goder velferdsstaten har i dag.

Regnestykket sier at vi i 1970 hadde fem yrkesaktive per pensjonist, mens vi i framtida vil ha under halvparten. I 2060 vil det kun være 1,6 sysselsatt som gjør samme jobben, viser prognoser avisa Klassekampen gjengir.

Men nå vil økonom Sindre Farstad i Pensjonistforbundet avlyse eldrebølgen. Han får støtte av professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Innlandet. I en fersk artikkel i tidsskriftet Fagbladet Samfunn & økonomi, sier Farstad at den kommende eldrebølgen egentlig er en voldsom overdrivelse. Han legger til grunn at den yrkesaktive alderen vil øke i takt med den forventa økningen i levealder. Mens professor Bjarne Jensen kaller forestillingen om eldrebølgen er en bløff. – Jeg mener dette er en konstruksjon laget for å skremme folk for å godta løsninger som de ellers ikke ville gått med på, sier han om begrepet «eldrebølgen».

Både Farstad og Jensen har rett i at det både er grunn til å regne med at flere vil stå lengre i arbeidslivet. Men vi tror det likevel ikke er nok til å kompensere for aldersforskyvningen i befolkningen. At ord som «eldrebølge» kan misbrukes av ulike vikarierende politiske mål tror vi nok er mer riktig.

I framtida vil vi være avhengig av at flere står lengre i jobb, at grupper som står utenfor arbeidslivet kommer med og at det fødes flere barn. Ved siden av kan teknologi og effektive løsninger gi resultat. Eldrebølgen er ingen bløff, men den kan ha mange gode løsninger håper og tror vi.