LEDER TORSDAG 16. AUGUST

Samarbeid om legevakt med lokal vri

LEGEVAKT FOR 63.000 MENNESKER: Planene om en felles legevakt for ni kommuner vil bety flere leger og sjukepleiere på vakt samtidig, døgnet gjennom.  Foto: MARIT HEIENE

Felles legevakt gir folk bedre tilgang til helsepersonell døgnet rundt.

Leder

I løpet av høsten må kommunene si ja eller nei til å bli med på en felles legevakt. I dag samarbeider kommunene Molde, Fræna, Eide og Nesset om legevaktordningen. Molde har laget en utredning for hvordan ni kommuner kan gå sammen om å ha en felles legevaktordning, Molde interkommunale legevakt. Området legevakta kan dekke, omfatter også kommunene Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma og Sunndal. Gjemnes har takket nei til å være med i legevaktsamarbeidet.

For innbyggerne kan det være vanskelig å skille mellom de ulike ordningene for helsehjelp. Nødnummeret 113 skal brukes ved akutt skade og livstruende sjukdom. Da kommer man i kontakt med helseforetakets AMK-sentral som også styrer ambulansene. Ordningen kommunene planlegger for, gjelder den kommunale legevaktordningen, der folk kan henvende seg døgnet rundt hvis de har behov for å få legehjelp ved sjukdom eller i akutte situasjoner, for eksempel voldsutøvelse, rus, psykiatri eller sjukdom som føles uavklart. Kommunene har ansvar for at det er tilgjengelig lege døgnet rundt.

Hver for seg sliter mange kommuner med å rekruttere leger til ledige legehjemler. Ofte kommer nyutdanna leger til kommunene. Om to år, i 2020, skjerpes kravene til kompetanse for den som skal jobbe i legevakt. Nyutdanna leger får ikke lenger ha sjølstendig ansvar for legevakt. Legene må blant annet være spesialister i allmennmedisin og må ha minst ett års arbeidserfaring i kommunene. Så lenge det er rift om allmennmedisinere, vil det være mer attraktivt for leger å jobbe ved en legevakt der fagmiljøet er større, enn å skulle være i et lite, sårbart miljø.

Skepsisen for å bli med i en felles legevakt er størst i kommunene som har lengst reiseveg til legevakt. Moderne teknologi vil kunne avhjelpe noe på distansefrykten, for eksempel med legesjekk via video og mobiltelefon. For å trygge innbyggerne må legeberedskapen kanskje forsterkes med at kommuner som Rauma og Sunndal har lege i vakt på tidlig kveld og noen timer i helgene. Innbyggerne må være trygg på at de har tilgang på helsepersonell når det trengs. En felles legevakt vil etter vår mening være den beste tryggheten for en samlet region.