LEDER ONSDAG 8. AUGUST

Bilcrossbane kan gi nytt fritidstilbud

«Gossen kan få et motorsportanlegg som har positiv innvirkning på trafikksikkerheten.»

Bilcrossbane: En treningsbane for bilcross på Gossen kan gi fartsaktiviteter under regulerte former, mener ildsjelene bak prosjektet. FOTO: KRISTIAN HAVNES KLEMETZEN  Foto: Kristian Havnes Klemetzen

Leder

Ei tidligere søppelfylling på Gossen kan bli stedet for å anlegge en bilcrossbane. Entusiaster i Gossen Motorklubb sysler med planer om å etablere en bane der biler kan kjøre på en grusbane under regulerte former. Tidligere har motorsportinteresserte i Aukra ønsket et anlegg for bilcross lagt nær flystripa på Gossen, men der har ikke forholdene lagt like godt til rette for at både flyklubb og bilsport har kunnet holde til side om side. Nå har motorklubben kastet øynene på ei tidligere søppelfylling ved Rothaugen. Norges Bilsportforbund har laget skisse for hvordan en bilcrossbane på 700 meters lengde kan plasseres på dette området.

Det som kan åpne for bilcrossbane på området der det tidligere var deponert søppel, er muligheten for et samspill mellom Aukra kommune og motorklubben. Ifølge ildsjelene i motorklubben er muligheten god for at kommunen får tildekket søppelfyllinga med grus, mens bilcrossmiljøet for en overkommelig pengesum kan anlegge treningsbane der. Når motorsportanlegg planlegges, dukker det som regel opp skepsis for hva motorsportaktivitet kan føre med seg av støy. Motorklubben på Gossen mener Rothaugen-området har naturlig skjerming mot støy og støv til bebyggelsen. Muligheten til å benytte lokaler i det tidligere sikkerhetssenteret som verksted og samlingssted, er også et pluss. Bilcrossbaneprosjektet har ikke vært lagt fram for politikerne, og vi kjenner ikke alle detaljer rundt prosjektet.

En bilcrossbane vil være et attraktivt fritidstilbud for folk i flere aldersgrupper, både på Gossen og utafor kommunens grenser. Gossen har også fortrinn ved at det er lite snø om vinteren, og dermed mulighet for lang brukssesong for en treningsbane. Motorsport innbyr til aktivitet på avgrensa, tilrettelagte områder, og har positive sosiale sider, noe eksempelvis trial-miljøet på Kleive er et eksempel på. I likhet med andre fritidsaktiviteter vil en bilcrossbane på Gossen være avhengig av stor frivillig innsats av ansvarlige voksenpersoner som stiller opp for å hjelpe til med opplæring, sikkerhet og sørge for at motorsporten skjer under kontrollerte former og til fastsatte tider på døgnet. Viser man klokskap, kan Gossen få et bilcrossanlegg som også har som positiv innvirkning på trafikksikkerheten.