LEDER ONSDAG 11. JULI

Høyttalere i tunnelen øker sikkerheten

MELDING PÅ TRE SPRÅK: Gjennom kraftige høyttalere får trafikantene varsling hvis noe har skjedd i Innfjordtunnelen. Dette er første tunnelen som har fått talevarsling her i fylket.  Foto: RICHARD NERGAARD

Innfjordtunnelen har blitt et flaggskip når det gjelder sikkerhetstiltak.

Leder

Innfjordtunnelen på E136 er nå ferdig renovert. Noe av det mest imponerende med utbedringene som er gjort, er sikkerhetstiltakene. Den 6 kilometer lange tunnelen mellom Innfjorden og Veblungsnes er den første lange tunnelen i Norge som har fått montert talevarsling. Talevarsling er en serie med høyttalere som er så kraftige at du hører beskjed fra høyttaleranlegget når du sitter inne i bilen og kjører. Trafikantene trenger ikke ha radio påslått. Fra høyttaleranlegget i tunnelen gis beskjed for eksempel hvis det ligger en gjenstand i vegbanen. Høyt og tydelig får trafikantene varsel på norsk, engelsk og tysk om å senke farten og være oppmerksom på hindringer. Talevarslingen følger bilen gjennom hele tunnelen. Gjennom høyttaleranlegget får trafikantene også melding om hvilken veg de skal ta seg ut av tunnelen i tilfelle ulykke eller brann.

Innfjordtunnelen er også den første tunnelen i Møre og Romsdal ledelys langs den ene sida. I tillegg er det montert radarer som fanger opp unormale hendelser i tunnelen, og Vegtrafikksentralen kan overvåke alt som skjer i tunnelen gjennom videokameraer som er montert og dekker hele tunnelens lengde. Sammen med nødtelefoner, bedre lys og et ventilasjonsanlegg som kan styres, samt nye nisjer der biler kan snu, gjør dette Innfjordtunnelen til et flaggskip når det gjelder sikkerhetstiltak. Mye av det nye sikkerhetsutstyret vil komme i andre tunneler i Møre og Romsdal etter hvert som de oppgraderes. Talevarsling kommer for eksempel i Eiksundtunnelene.

Tunnelbrannen i den 11,6 kilometer lange Mont Blanc-tunnelen mellom Chamonix i Frankrike og Valle d’Aosta i Italia i 1999, der et vogntog tok fyr og 39 mennesker mistet livet i brannen, ble en vekker for vegmyndighetene i hele Europa. Statens vegvesen har tatt tak i tunnelsikkerheten på en overbevisende måte. Tunneler som renoveres får nytt og bedre utstyr for å øke sikkerheten for trafikantene. Målet må være at alle tunnelene på riksvegene får like god sikkerhetsutrustning som Innfjordtunnelen har fått. Vegmyndighetene bør også installere fartsmåling som standard i alle riksvegtunnelene. Så er det opp til alle trafikantene å vise aktsomhet når vi kjører på vegene slik at ulykker kan unngås.