LEDER MANDAG 9. JULI

Valgkamp uten nedrakking av andre

Reitens metode: Under valgkampen i fjor sommer oppfordret Steinar Reiten politikerne til å framsnakke kollegaer og politiske konkurrenter og fokusere på egen politikk. Reitens metode er like gyldig foran det kommende lokal- og fylkestingsvalget.   Foto: RICHARD NERGAARD

Vi er forbauset over at saklig uenighet så lett vipper over til nedrakking.

Leder

Valgkampen foran neste års valg til kommunestyrene og fylkestinget er allerede i full gang. De siste dagene har vi sett hvordan motsetninger mellom sentrale fylkespolitikere har slått ut. Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget, Frank Sve, Torgeir Dahl i Høyre og fylkesordfører Jon Aasen i Arbeiderpartiet har alle vært trukket inn i et ordskifte som har slått gnister. Det er åpenbart for alle at tida er inne for å posisjonere seg foran valget om 14 måneder, og da blir samarbeidsviljen overskygget av behovet for å kritisere andre.

Møre og Romsdal er en skjør konstruksjon. Vi trenger ikke lete langt for å finne krefter som nører opp under motsetningene, og som helst ser at Møre og Romsdal smuldrer opp som egen region. Kampen mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre virker å være evigvarende. Beslutningen som ble tatt i desember om å bygge det nye fellessjukehuset på Hjelset, utløste voldsomme reaksjoner på Nordmøre. Kampen om statlige arbeidsplasser pågår. Og det er steile fronter når det kommer til gigantiske vegprosjekt som kryssing av Romsdalsfjorden og Nordøyvegen. Sjukehus er fremdeles et lett antennelig tema.

Vi er forbauset over at saklig uenighet i enkeltsaker så lett vipper over til personkarakteristikker og nedrakking av politiske kollegaer. Statsminister Erna Solberg sa før stortingsvalget i fjor: «Jeg tror velgerne mest av alt vil høre på løsninger og forsøke å forstå forskjellene på partiene. De vil ikke høre på politikere som slenger negative karkteristikker etter hverandre». I Møre og Romsdal brukte Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti Facebook til å oppfordre politikerne til å framsnakke kollegaer og konkurrenter i alle parti. «Sjøl om vi er politiske motstandere, må vi respektere hverandre», mente Reiten. Både statsministerens og Steinar Reitens ord har datostempling som er gyldig også til valget neste høst for alle som ber om velgernes tillit. Poltikere har ulikt syn i mange saker, og velgerne vil høre meninger og hvordan saker kan løses. Rykende uenighet mellom politikere skaper engasjement, mens utskjelling og skitne beskyldninger får velgerne til å rygge unna.