LEDER LØRDAG 7. JULI

Unge bønder ser gode muligheter

Har trua på landbruket: Marius Mork (25) på Hustad i Fræna er en av de unge bøndene landbruket trenger.  Foto: HÅKON MEISINGSET SOLHEIM

Vi er opptatt av at unge bønder må få god starthjelp.

Leder

Det mest meningsfylte du kan produsere, må være mat. Derfor har bøndene alltid hatt en spesiell status i samfunnet vårt. Lønnsomheten med å være bonde, har gått i bølgedaler. De siste åra har vært ei konstant endringstid for norsk landbruk. Mange små gardsbruk er avviklet, større bruk har tatt over med større besetninger, moderne driftsbygninger og mer effektiv drift. I Møre og Romsdal er tallet på melkeprodusenter mer enn halvert i løpet av de siste 15 åra.

Romsdals Budstikke fortalte fredag om 25 år gamle Marius Mork som satser på bondeyrket med gardsbruk på Hustad. Unge folk med faglig kompetanse og vilje til å skape sin egen arbeidsplass, er avgjørende for denne næringens framtid. I Møre og Romsdal beskriver alderssammensetningen tydelig hvor stort behovet for nyrekruttering er: Hver tredje bonde er over 60 år. De siste 10 åra har det vært nedgang i alle aldersgrupper under 60 år. Lyspunktet er at siden 2011 har antall bønder i aldersgruppa 30–39 år holdt seg stabilt. Historien til Marius Mork viser at det finnes ungdom som ser gode muligheter i næringa.

Det norske samfunnet ønsker et levende jordbruk i alle deler av landet. Derfor bidrar staten med milliardbeløp for at bøndene skal kunne produsere kvalitetsmat og sørge for matsikkerhet. De siste jordbruksoppgjørene har åpnet for at bøndene kan øke inntekten. Seinest nå i sommer åpnet landbruksminister Jon Georg Dale for at bøndene kan øke melkeproduksjonen. Det lover godt for bønder som jo er sjølstendig næringsdrivende. Bonden møter samtidig krav til kostbart utstyr for å kunne drive effektivt. Vi er opptatt av at unge bønder må få god starthjelp, minst på linje med andre gründere, fra Innovasjon Norge. Omstillingen i landbruket er langt fra ferdig. I dag er det overproduksjon av for eksempel sauekjøtt, mens forbrukerne har endret matvanene og velger mer planteprodukt i kostholdet. Det kreves gode mekanismer for at bøndene skal tilpasse seg etterspørselen etter matvarer og samtidig drive med bra lønnsomhet. Bondeorganisasjonene har også et ansvar for å bygge et positivt omdømme av bondeyrket, og klare å fri seg fra svartmalingen som dukker opp hver vår i forkant av jordbruksforhandlingene med staten. Bondeyrket er jo midt i blinken for unge folk med faglig innsikt og tiltakslyst som Marius Mork.

Vi er opptatt av at unge bønder må få god starthjelp.