LEDER TIRSDAG 10. JULI

Fastlegene er presset til det ytterste

FASTLEGE: Eivind Lilleås har jobbet som fastlege i Molde. Kortere pasientlister og bort med uviktige arbeidsoppgaver er nødvendig for å få flere fastleger, mener han.  Foto: INGRID NAGELL

Nå vakler fastlegeordningen.

Leder

En av de beste ordningene for oss pasienter er under press. Siden 2001 har hver av oss hatt en fastlege. Tanken bak ordningen var glimrende: Vi skulle få bedre kvalitet på allmennlegetjenestene ved at vi fikk én lege å forholde oss til, i stedet for å bli møtt av et nytt ansikt hver gang vi trengte legehjelp.

Nå vakler fastlegeordningen. En spørreundersøkelse blant legene viser at annenhver fastlege ikke ser for seg at han eller hun er fastlege om fem år. Mange kommuner sliter med å rekruttere stabile fastleger, og må ty til innleie og en vikarstafett, akkurat det motsatte av hva som var hensikten med fastlegeordningen. Fastlege er pliktoppfyllende, og mange har så mange pasienter på lista og så stor arbeidsmengde at de opplever hverdagen som svært belastende. Tidligere fastlege i Molde, Eivind Lilleås, fortalte i Romsdals Budstikke mandag at situasjonen er mye mer prekær enn hva folk er klar over.

Helseminister Bent Høie er klar over situasjonen. Men helsedepartementet og legeforeningen klarte ikke å bli enig om en økonomisk løsning da de forhandlet i juni. Legeforeningen brøt forhandlingene. Vi er djupt bekymret for hva som videre skjer med fastlegeordningen. Problemet er både akutt og langsiktig. Det akutte problemet kan løses med penger, enkelt og greit. Fastlegene må få færre pasienter på lista. I dag har de dels stykkprisbetalt for pasientene på lista. Skal fastlegen få bedre tid til den enkelte pasient, må ikke legen tape inntekt. Statens driftstilskudd til legene må økes. Helseministeren prøver ut en ordning med helseteam. Ideen er god. En hel del av papirarbeid og pasientkontakt kan gjøres av helsesekretærer og sjukepleiere for å avlaste legen. Tidstjuver må fanges, for eksempel fraværsordningen i videregående skole som har ført til en strøm av ungdommer til fastlegen for å få legeerklæring på at de er for pjusk til å være på skolen. Fraværsordningen kan settes på pause med øyeblikkelig virkning for å lette presset på fastlegene. Det prisverdig at regjeringa er i gang med å se på hvordan kommunene skal klare å rekruttere fastleger, hvordan samhandlingen med sjukehusa skal bli best mulig og lage handlingsplaner. Problemet er at dagene, ukene, månedene og åra går og slitasjen på fastlegene øker. Flykter legene fra kommunene, kollapser fastlegeordningen. Det er verken legene eller vi som er pasienter tjent med. Situasjonen krever handling fra regjeringens side.