LEDER ONSDAG 4. JULI

Samtidshistorie gjennom 175 år

Romsdals Budstikke 175 år: I dag, 4. juli, er det 175 år siden første utgaven av Romsdals Budstikke kom. 

Vi er stolt og takknemlig over å være lokalavis gjennom 175 år for leserne våre.

Leder

Kære leser! Avisen du har foran deg, enten på papir eller som digital avis, er et stykke historie. I dag, 4. juli, er de 175 år siden Romsdals Budstikke kom ut for første gang. Romsdals Budstikke er landets tredje eldste dagsavis. Vi er stolt og takknemlig over å ha kunnet være lokalavis for leserne i området vårt gjennom alle disse åra.

Romsdals Budstikke ble startet av den danske skuespilleren J. C. Lund. Han var med i en trupp gjøglere som besøkte Molde sommeren 1842. Lund bestemte seg for å ta opp sitt gamle fag som boktrykker, og i samarbeid med overlærer Johan Olivarius Horn som redaktør, kom den første utgaven av Romsdals Budstikke ut 4. juli 1843. Gjennom generasjoner og skiftende tider har avisen brakt nyheter og informasjon fra nær og fjern heim til leseren. En lokalavis skal fylle rollen som verdens dagbok, sett fra sitt lokale ståsted.

Mediebransjen vil alltid være i endring. Nettutgaven vår har blitt en stadig viktigere del av avisen. Konkurransen om å være først ute med nyhetene, er tøff, ikke bare fra andre mediehus, men fra sosiale medier. Nyhetshjulet ruller gjennom hele døgnet. Forskjellen på en redigert avis og mange sosiale medier er at innholdet i avisen er vurdert før det publiseres. Nyheter har vært bærebjelken i avisens virksomhet. Sånn vil det fortsette å være. Men en avis har også et samfunnsoppdrag som debattorg og arena for meningsutveksling. Pressens rolle er også på vegne av innbyggerne å stille spørsmål rundt hvordan fellesskapets penger brukes, hvilke prioriteringer som gjøres, og hvordan makt forvaltes. Avisen skal prøve å avklare og klargjøre forhold som angår oss alle eller som berører enkeltmennesker. Det er et oppdrag vi i Romsdals Budstikke tar på stort alvor. Naturligvis ønsker vi også å underholde, begeistre og overraske deg som leser.

Vi håper at lokalsamfunnene i Romsdals-regionen oppfatter avisen som oppegående og engasjerende. Med lesernes hjelp skal vi gjøre vårt ytterste for at Romsdals Budstikke skal være et livskraftig mediehus i mange år framover. Vi gratulerer hverandre med jubileet!