LEDER TORSDAG 5. JULI

Gjemnes er overlatt i et beslutningsvakuum

VENTER OG VENTER: Denne måneden er det to år siden Angvik sendte søknad om å bli en del av Nye Molde kommune. Ordfører Knut Sjømæling og Gjemnes venter fortsatt på svaret.  Foto: ERIK BIRKELAND

Når september kommer, må avgjørelsen om Gjemnes være tatt.

Leder

Avgjørelsen hele Gjemnes har gått og ventet på, kom ikke før sommerferien. Mandag formiddag mottok ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes beskjed fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Det blir ingen avgjørelse før en gang etter sommeren om Angvik skolekrets får tilhøre Nye Molde kommune.

Denne søknaden om grensejustering har når juli er omme ligget uavklart fra myndighetenes side i to år. Angvik bygdelag sendte søknaden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal i juli 2016. 23. mars i år kom tilrådningen fra Fylkesmannen: Indre Gjemnes (Angvik skolekrets) bør bli grensejustert fra å tilhøre Gjemnes kommune til å bli en del av Nye Molde kommune. Tilrådingen fra fylkesmann Lodve Solholm har siden mars ligget på departementets bord.

Det er åpenbart at regjeringa ser dette som ei svært kontroversiell og vanskelig sak. Uansett hva svaret blir, vil det utløse sterke reaksjoner. Kommunalminister Monica Mæland (H) viste i spørsmålet om sammenslåing av Troms og Finnmark til én region at hun står i stormen. Vi oppfatter utsettelsen fra departementet i Angvik-saka slik at kommunalministeren ikke ville ha ei ny Troms-Finnmark-sak å bale med i sommer. Hadde samtlige spørsmål om grensejusteringer blitt skjøvet ut i tid, kunne det vært tolket som at regjeringa ville konferere med Stortinget, slik Jenny Klinge (Sp) og flere andre Sp-politikere har tatt til orde for. Det skjer neppe nå, ettersom grensespørsmålet for blant andre Ona, Sandøya, Orten og Husøya ble avgjort denne uka. Regjeringen har vært tydelig på at den ønsker større kommuner. Et sannsynlig utfall på Angviks søknad vil være et ja til grensejusteringen. Skjer det, utløses debatten om hvem resten av Gjemnes vil gå sammen med. Akkurat nå er Gjemnes overlatt i et vakuum der alle beslutninger kommunen sjøl skulle tatt, er stilt i bero. Den uavklarte situasjonen er beklagelig, uvissheten går ut over både Angvik bygdelag og hele Gjemnes kommune, for eksempel nominasjonsprosesser, fordeling av representasjon og mulighetene til å planlegge for framtida. Når september kommer, må avgjørelsen være tatt.