LEDER TORSDAG 28. JUNI

Fortsett å tro på Nullvisjonen

Nye tiltak: Samferdselsdepartementet ønsker å innføre obligatorisk obduksjon av alle som blir drept i trafikkulykker.   Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skal vi opprettholde visjonen må gjøres mye mer.

Leder

Siden 1970-tallet har trafikksikkerhet fått større og større betydning i norsk trafikk. Det har gitt gode resultat. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til under 250 de seineste åra.

Da Stortinget i sin tid behandlet Nasjonal transportplan for 2002–2011, kom for første gang begrepet Nullvisjonen. «En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade», som det heter i planen. Seinere har Nullvisjonen blitt videreført både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter. Nullvisjonen sier at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Ni personer omkom i trafikkulykker på norske veger i mai måned, tre færre enn i mai i fjor. I alt har 33 personer mistet livet i trafikkulykker på norske veger i år. Det er to færre enn til samme tid i fjor, viser ferske tall fra Trygg Trafikk. I 2013 omkom det 187 personer mot 106 i hele fjor.

Bedre skadebehandling, endret kjøreatferd, sikrere veger og kjøretøyteknologi bidrar til å redde flere liv enn tidligere. Men de siste fem åra har antallet hardt skadde holdt seg stabilt høgt på mellom 650 og 700 personer per år.

Skal vi opprettholde visjonen må gjøres mye mer. Ny teknologi kan gi håp om enda tryggere trafikk: Tvingende intelligent fartstilpasning, alkolås og bilbeltelås knyttet til tenningslås er noen av de mulighetene som allerede er klar for bruk.

Sist uke ble det kjent at Samferdselsdepartementet ønsker å innføre obligatorisk obduksjon av alle som blir drept i trafikkulykker. Forslaget skal nå ut på høring. Obligatorisk obduksjon kan gi viktig informasjon om årsaka til ulykker og ytterligere styrke arbeidet for å forhindre drepte og skadde.

Vi må beholde visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Det viktigste hver og enkelt av oss kan gjøre er å senke farten. Husk det i sommer!