LEDER MANDAG 25. JUNI

Endelig et positivt signal til Trollstigen

Lover mobilsignal: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Trollstigen søndag. Han vil ha rask løsning på å skaffe nødvarsling langs hele den 104 kilometer lange nasjonale turistvegen.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nødvarsling handler om sikkerheten til flere hundre tusener vegfarende.

Leder

Det som har vært betegnet som en nasjonal skandale, nærmer seg en løsning. Den nasjonale turistvegen Trollstigen besøkes i år av anslagsvis rundt 700.000 mennesker, men på en 11 kilometer lang strekning av denne turistmagneten er det ingen dekning hvis man prøver å ringe med mobiltelefon. Konsekvensen av manglende mobildekning har vi sett seinest for et par måneder siden, da det to biler kolliderte like over toppen av Trollstigen og fem personer ble skadd. De som kom til ulykkesstedet fikk ikke kontakt med nødetatene da de skulle varsle om ulykka. Etter det som har vært opplyst, tok det rundt 20 minutt fra ulykka skjedde til nødetatene hadde fått beskjed. Forbipasserende måtte kjøre til Trollstigplatået for å finne dekning for mobiltelefon.

Alle instanser er enig om at det ikke er akseptabelt at det ikke er nødtelefoner eller mobildekning på en strekning på 11 kilometer av den i alt 104 kilometer lange turistvegen Geiranger-Trollstigen. Fylkesmannen er svært bekymret for beredskapen, Møre og Romsdal fylkeskommune er eier av vegen, mens Staten ved Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av den nasjonale turistvegen. Å sørge for at det er nødtelefoner og mobildekning i Trollstigen, vil koste penger til investeringer i strømforsyning og utstyr. Det er lett at de ulike instansene forsøker å legge det økonomiske ansvaret over på andre. For publikum er det likegyldig hvor regninga havner bare mobiltelefonsystemet og nødvarslingen fungerer.

Etter vår mening er det logisk at staten tar regninga. Trollstigen ble utpekt som Nasjonal turistveg for snart ti år siden. Vegen markedsføres for å trekke besøkende. Så kan vi forskrekkes over at ikke telekommunikasjon var en del av prosjektet til Nasjonal turistveg på Trollstigen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøkte Trollstigen søndag. Han tar affære for å få mobildekning eller nødtelefoner, og mener en løsning må være klar innen 2020. Det skal ministeren ha honnør for. Nå må det handles. Å føre strømforsyning inn i Trollstigen-området må kunne ordnes uten at vernemyndighetene går i vranglås. Det er sikkerheten til hundre tusener vegfarende denne saka handler om.