LEDER LØRDAG 23. JUNI

Flott omsorg for eldre innbyggere

BEDRE OMSORGSTILBUD: Den første ombygde fløya ved Nesset omsorgssenter ble tatt i bruk denne måneden.  Foto: Anita Vingen

Den samla innsatsen for å tilby bedre tjenester fortjener å bli lagt merke til..

Leder

I løpet av de tre siste månedene har tre av kommunene i vårt område tatt i bruk nye, flotte institusjonsbygg som er tilpasset moderne pleie- og omsorgstjenester. Først ute var Rauma med sitt nye helsehus på Åndalsnes, deretter fulgte Aukra med flunkende nytt omsorgssenter og helsehus på Gossen, og sist har Nesset kommune åpnet den første nyrenoverte delen av Nesset omsorgssenter i Eidsvåg. Alle tre sentrene er moderne utstyrt for å hjelpe de ansatte til å kunne gi så gode og tilpassa tjenester som mulig til brukerne.

Molde kommune har foretatt omfattende ombygginger og oppgraderinger av institusjonene sine, Eide, Midsund, Sandøy og Vestnes har godt innarbeidde institusjoner. Fræna er i gang med å se på framtidas helse- og omsorgstjenester, og har engasjert eksternt konsulentfirma for å komme med råd om hva som kan gjøres. I Gjemnes ligger planen for ny sjukeheim på Batnfjordsøra klar. Parallelt med nye sentre og institusjoner forbereder kommunene et større antall tilpassa boliger som omsorgsboliger og i bofellesskap.

Den samla innsatsen kommunene i vårt område gjør for å tilby innbyggerne stadig bedre helse- og omsorgstjenester fortjener bli lagt merke til. Fra å snakke om eldresatsing, har kommunene vist handlekraft. De som husker tilbake til 1990, vil minnes begrepet «eldremilliarden». Det var Stortingets bidrag for å få fart på bygging av nye sjukeheimsplasser. I år har de tre kommunene Nesset, Aukra og Rauma nyåpnet anlegg som til sammen utgjør eldremilliarden.

Når kommunene legger så stor innsats i helse- og omsorgssektoren, er det helt nødvendig. Befolkningen i samtlige kommuner blir stadig eldre. Storkommunen Molde får som eksempel 2.145 flere innbyggere over 67 år når vi kommer til 2032. Fræna får 684 flere over 67 år, Vestnes 517 flere, Rauma 410 flere, Eide 250 flere, Gjemnes 170 flere, Aukra 142 flere og Sandøy 71 flere over 67 år. Når alderssammensetningen endres, må kommunenes tjenestetilbud også endres. Satsingen som til nå har skjedd innafor helse- og omsorgssektoren kommer til å måtte forsterkes år for år. Det blir økonomisk tøft for kommunene, men til glede for innbyggerne.