LEDER FREDAG 22. JUNI

Nå skal renta opp

VARSLER ØKT RENTE: Renta har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016. Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte planene torsdag.  Foto: NTB scanpix

Kan være en farlig miks og snu en oppgangsperiode brått.

Leder

Norges Bank vedtok torsdag å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent. Der har den vært helt siden 17. mars 2016. I over to år har det nesten vært «gratis» å låne penger i Norge.

En rekordlav rente har preget både Norge og resten av den vestlige verden helt siden finanskrisen, men nå er det endring på gang. En renteøkning i september vil trolig bli fulgt opp av flere renteøkninger framover.– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i åra framover, heter det fra sentralbanken.

I den pengepolitiske rapporten antydes det en styringsrente på noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. For boliglånskundene vil det innebære et rentenivå på boliglånene på rundt 4 prosent.

Hvorfor setter Norges Bank opp renta nå? Det er det flere gode grunner til. Først og fremst går det bedre enn forventet i norsk økonomi.

Finanskrise og oljenedtur er for øyeblikket historie, og optimismen i næringslivet har ikke vært større på mange, mange år. Det samme skjer i Europa og ikke minst i USA. Det er nå betydelig renteforskjell mellom USA og Europa. I Norge har også boligprisene begynt å ta seg opp igjen. Samtidig som arbeidsledigheten er redusert kraftig.

Men sjøl om all økonomisk teori tilsier en gradvis renteøkning slik Norges Bank forutser, er det all grunn til å være forsiktig. Ved siden av lav rente har norske eksportører nytt godt av en lav kronekurs. Det har vært lettere å selge norske varer til utlandet.

Vanskeligere tider for eksportnæringen, kombinert med høgere renter for gjeldtyngede norske husholdninger kan være en farlig miks og snu en oppgangsperiode brått.

Per i dag er det ikke noe som tyder på rentesjokk eller andre dramatiske scenarioer i norsk økonomi. En gradvis renteøkning vil forhåpentligvis gi mjuk landing også for oss med store lån.