LEDER TORSDAG 21. JUNI

God integrering

FEST FOR ALLE SANSER: Både øre, øyne og smakssansen fikk gode opplevelser under Flerkulturelle Molde sist lørdag.  Foto: Kristian Klemetzen

Men god integrering kommer ikke av seg sjøl.

Leder

For noen dager siden ble Flerkulturelle Molde avsluttet med internasjonal matfest og kulturinnslag til langt på kveld i sentrum. Alle som var innom rådhusplassen i Molde denne lørdagen, er skjønt enige om at arrangementet er strålende bidrag til å gjøre Molde attraktiv som by.

Siden 2009 har Flerkulturelle Molde gjort en flott innsats for integrering og inkludering i lokalsamfunnet. Men god integrering kommer ikke av seg sjøl, og heller ikke i løpet av en fin lørdag i sentrum. God integrering er hardt arbeid og krever mye både av et samfunn og av enkeltmennesker.

Dessverre er det nå en betydelig endring i hvordan verdenssamfunnet møter mennesker på flukt. Vi ser det fra USA. Vi ser det på skip med flyktninger som må sendes fra havn til havn i Middelhavet. Flyktningekrisa i Europa har i ettertid reist stengsler og murer. Det rammer ikke bare migranter, men også mennesker på reell flukt som har et legitimt beskyttelsesbehov.

Stengte grenser rammer også integreringen og hva vi mener om den. En ny undersøkelse viser at det er utbredt skepsis blant folk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge. Nesten halvparten (48 prosent) av de spurte synes integreringen går dårlig.

Mest alvorlig er det at tallene er mer negative nå, enn sist undersøkelse i 2013. Ifølge Integreringsbarometeret 2018, gjennomført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), er det nå bare 17 prosent som synes integreringen går godt, 4 prosentpoeng færre enn for fem år siden. På spørsmål om Norge bør ta imot flere eller færre innvandrere enn i dag, svarer 41 prosent at vi bør ta imot færre, mens tre av ti synes Norge bør ta mot flere innvandrere.

Integrering er vanskelig. Det krever innsats av dem som kommer hit. Det krever at vi gir nye innbyggere lik mulighet til skole, arbeid og fritid som vi i samfunnet ellers allerede har. Og at de som kommer hit får vise sine ressurser og røtter i god forståelse med det nye lokalmiljøet de skal bli en del av. For sjøl om integrering er vanskelig, kan den også gjøres med glede og spennende opplevelser, i møte med hverandre. Slik lørdagen med Flerkulturelle Molde igjen var et godt eksempel på.