LEDER TORSDAG 14. JUNI

Farlig i vannet

FLERE ULYKKER: For mange blir rammet av drukningsulykker i Norge.   Foto: NTB scanpix

Som i trafikken bør vi ha en nullvisjon: Ingen skal drukne.

Leder

For mange dør i drukning i Norge. Bare i mai omkom åtte menn, to kvinner og ett barn i drukningsulykker i Norge. Fire flere enn på samme tid i fjor, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Økningen i drukningsulykker kan selvfølgelig forklares med det fine været, som hele Sør-Norge har nytt godt av. Både båt- og badesesongen har startet tidlig, og vi har hatt sjeldent mange fine dager. På stranda, i båten og langs elvene har det vært stor utflukt.

Økningen i drukningsulykker har mange årsaker, men først og fremst handler det om at vi som samfunn må ta på alvor at vannet kan være farlig hvis en ikke har kunnskap og kompetanse om hvordan man skal opptre i møte med det våte element.

Mange fnyser av holdningskampanjer og nye lover som regulerer hvordan vi skal beskytte oss mot drukning. Da påbudet om flytevest i fritidsbåter kom, ble det latterliggjort. Slik påbud om sikkerhetsbelte i bil og forbud mot røyking i offentlige lokaler ble møtt i begynnelsen. I dag vet vi bedre.

Når noen drukner berører det familie, venner, kolleger og samfunnet. Som i trafikken bør vi ha en nullvisjon: Ingen skal drukne. Det er kanskje en utopi, men kampen mot trafikkulykker har lært oss at det nytter med målrettet innsats.

Som i biltrafikken er også voksne menn overrepresentert i drukningsstatistikken. Menn er klart overrepresentert i drukningsulykkene. 32 av de 37 som har omkommet som følge av drukning så langt i år, er menn. 24 av de druknete var over 40 år, mens tre var under 25 år.

Men likevel mener vi at den viktigste innsatsen må rettes mot barna. Norge som samfunn kan ikke leve med at mange barn får mangelfull eller liten svømmeopplæring. For en kystnasjon er det en skam. Alle barn bør kunne å svømme godt når de er ferdige med grunnskolen.