LEDER LØRDAG 9. JUNI

Ventetida på grensesvaret hemmer alt

Sitter med svaret: Kommunalminister Monica Mæland må raskt kunne si ja eller nei til søknadene om grensejustering.   Foto: Scanpix

Departementet må kunne avgjøre grensejusteringene omgående.

Leder

Dagene går, og flere bygder og kommuner sitter i spenning og venter på avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på søknader om grensejustering. Snart har det gått tre måneder siden fylkesmann Lodve Solholm la fram sin anbefaling om at Indre Gjemnes bør få tilhøre nye Molde kommune, og at innbyggerne på øyene Ona/Husøya, Ort og Sandøya skal få bli en del av Aukra kommune.

Ventetida er en stor belastning for innbyggerne i de berørte kommunene. Frontene mellom dem som ønsker å endre kommunetilhørighet og dem som vil holde fast på kommuneinndelingen, er steile. Debattklimaet har hardnet betydelig til denne våren og forsommeren. Når avgjørelsen fra departementet fortsatt lar vente på seg, kan ikke departementet helt ha forstått rekkevidda av de indre motsetningene som har bygget seg opp i kommunene. Jo lengre tid som går før avgjørelsen foreligger, desto djupere blir splittelsen i kommunene.

For Gjemnes kommune er det åpenbart at ventetida virker hemmende på all planlegging av nyinvesteringer. Kommunen har fortalt om planer for ny skole på Batnfjordsøra, men er usikker på hvor stort elevgrunnlag skolen vi få. Likedan står ny sjukeheim på ønskelista, men kommunen mener det er vanskelig å komme videre i forberedelsene så lenge man ikke vet hvor mange innbyggere kommunen vil ha. I Sandøy og Aukra er spenningen også stor til hva som blir utfallet av grensesøknaden. Sjøl om det ikke gjelder så mange innbyggere, får departementets svar konsekvenser både for Aukra og Sandøy.

I Rauma venter man også på svar på søknaden fra Vågstranda Vel om å få bryte med Rauma og tilhøre Vestnes. Svaret kan drøye minst et halvt år til å få, har Rauma fått vite. I ventetida får ikke kommunen kommet videre med ny skole i Måndalen. Vår oppfordring til departementet er å avgjøre grensesøknadene omgående. Problemstillingene og bakgrunnsinformasjonen er for lengst kjent for departementet. Saksbehandlingen blir ikke grundigere om tida drøyer. Vi venter på kommunalminister Monica Mælands svar kommende uke slik at lokalsamfunnene og kommunene vet hva de har å forholde seg til.