LEDER FREDAG 8. JUNI

Unge på boligjakt straffes hardt

  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Leder

I går fortalte Det internasjonale pengefondet (IMF) hva de tror om norsk økonomi framover. Sjøl om Norge har en velfylt pengebinge som et av verdens rikeste land og snart har full sysselsetting, er den en gjentakende bekymring som melder seg.

Høg gjeld i husholdningene utgjør en stor risiko for norsk økonomi, mener IMF. Kombinasjonen av høge og fortsatt voksende boligpriser med høg gjeld i husholdningene, er en trussel.

IMF mener derfor regjeringa må fortsette å sette inn tiltak for å dempe presset i boligmarkedet. Det gjelder blant annet boliglånsforskriften, som setter begrensninger på hvor mye folk kan få i lån ut fra inntekt og andel av boligens verdi.

Regjeringen skal seinere i juni komme med sin vurdering av boliglånsforskriften, lite tyder på at den vi bli myket opp. Også Finanstilsynet anbefaler videreføring av den.

Forskriften skal sørge for at boligkjøpere ikke kjøper og låner mer enn de kan betjene. Den høge boliggjelda og at folk flest har flytende rente på boliglån gjør husholdningene sårbare for renteøkning.

For unge på boligjakt er forskriftene et vanskelig hinder å passere. Sjøl med gode jobber og høg inntekt, er det få unge mennesker som har opparbeidet seg nok egenkapital til å tilfredsstille kravet om 15 prosent. Da blir du avhengig av hjelp fra foreldre og liknende for å kunne komme inn i boligmarkedet. Det opprettholder og forsterker sosiale forskjeller.

Vi er enige i at boliggjelda er for høg i Norge, og at bankene ikke skal låne ut mer enn at kunden kan betjene gjelda.

Men det er meningsløst at unge som har ordnet økonomi og råd til å nedbetale et lån, ikke skal kunne kjøpe sin egen bolig, men må leie til en pris som gjør at de aldri får spart opp nok egenkapital.