LEDER ONSDAG 6. JUNI:

Bør Miljødagen bli offentlig fridag?

RYDDER: Mange deltok på strandryddedagen. Hvis Miljødagen blir en fridag, bør også denne dagen kunne brukes til noe positivt for miljøet.  Foto: Erik Birkeland

Skal vi bytte en kristen-fridag med fri på Miljødagen?

Leder

Miljøpartiet De Grønne vil foreslå i Stortinget at Miljødagen 5. juni bør bli offentlig fridag i Norge. Håpet er at vi skal kunne markere 5. juni i rødt på kalenderen allerede neste år. Trenger vi en ekstra fridag? Og bør vi bruke dagen til noe spesielt?

I forbindelse med alle røddagene i mai kom debatten om fridager opp igjen. Ingen av de fire ukene i mai var en full femdagers jobbuke. Vi hadde 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfart og 2. pinsedag – fordelt over fire uker. Nå kan vi altså starte juni også med en ekstra fridag om MDG får det som de vil. Partiet tror ikke denne ene fridagen vil true verdiskapningen i Norge. Andre mener vi har for mange fridager, og mener vi kan fjerne en av de kristne høgtidsdagene som fridag. 2. pinsedag, 2. påskedag og 2. juledag er aktuelle kandidater, men det blir en tøff oppgave å skulle bytte noen av dem med en annen type fridag. Lederen i Norges kristelige Studenforbund har foreslått å bytte noen av de kristne helligdagene med andre fridager som 8. mars (kvinnedagen), 5. juni (miljødagen) og en muslimsk høgtidsdag. Forslaget hennes har møtt kraftig motstand fra flere politiske leire. Ikke minst frykter noen at å bytte en kristen helligdag med en muslimsk helligdag ville kunne skape konflikter. Samtidig er det naturlig at et flerkulturelt samfunn også avspeiler dette i form av fridager.

OECD har konkludert med at nordmenn jobber få timer i forhold til hva som er normal arbeidstid i andre land. Bare tyskere og dansker jobbet færre timer enn oss. Men i antall fridager er Norge på nedre halvdel av tabellen. Vi har 21 betalte arbeidsdager i ferie – vesentlig færre enn Frankrike og Finland som topper lista sammen med Storbritannia.

Vi synes det er spennende forslag å gjøre mer ut av Miljødagen enn det vi gjør i dag. Det er de færreste som vet om at 5. juni er noe spesielt, samtidig som at stadig flere engasjerer seg for miljøet. Kanskje kunne vi brukt FNs miljødag til å faktisk gjøre noe konkret. Det hadde vært vel så meningsfylt å bruke dagen til noe positivt for miljøet som at dagen bare blir en ekstra feriedag.