LEDER MANDAG 4. JUNI

Spennende tanker om eldretilbud

Nytt bo-konsept for eldre: Per Olav Myrstad og den offentlig eide bedriften Astero AS legger fram nye tanker om tilrettelagte boliger og tjenester for eldre. 

For mange kan det være ukjent terreng å skulle flytte inn i leid bolig i alderdommen.

Leder

De kommende åra vil det bli stadig flere eldre i kommunene også i vårt område. I Molde ventes det at tallet på innbyggere over 67 år kommer til å øke med nesten 1.900 personer de neste 14–15 åra. Særlig antall gamle eldre vil vokse. Likedan er det i nabokommunene. Hvordan skal eldre kunne bo i egen bolig og klare seg både praktisk og helsemessig? Kan kommunen innfri alt de eldre etterspør?


Slik vil Astero utvikle tilbudet til eldre

Nye boliger til eldre, skal lette trykket på de kommunale plassene, og gi arbeidstrening for å få mer arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren.


I Molde har bedriften Astero AS kommet med spennende tanker om hvordan tilbudet til eldre kan bli, uten at man snakker om institusjonsplass. Astero har til oppgave å gi mennesker som står utafor arbeidslivet, arbeidstrening og økt kompetanse sånn at de seinere kan komme i lønnet arbeid. Prosjektet Astero nylig presenterte, handler om et samarbeid for å bygge tilpassa boliger for eldre, og som eldre kan leie. På den måten kan eldre leie tilpasset bolig, og få mulighet til å kjøpe praktiske tjenester. Det kan være snakk om reinhold, vedlikehold, hjelp til handling og mer helserettede tjenester som fysioterapi eller ergoterapi. Grunntanken er å skreddersy et bo- og tjenestetilbud som er tilpasset behovene hver enkelt måtte ha i en fase av livet der man for eksempel ikke makter å bo i en enebolig med hagestell og vedlikehold av alle slag. Gjennom å bygge flere tilpassede boliger, kan det også bli et sosialt fellesskap som gir trygghet.

For mange vil det være ukjent terreng å skulle flytte inn i leid bolig i alderdommen, og betale for tjenester levert av en tilbyder på rent forretningsmessig grunnlag. Tankene Astero har lagt fram, setter fart i en debatt som skulle vært åpnet for flere år siden: Hva er kommunens ansvar? Hvilken hjelp må vi belage oss på å kjøpe fra andre? Hva har vi sjøl ansvar for å gjøre for å kunne bo lengst mulig i egen bolig i alderdommen, mens vi fortsatt er altfor frisk og rask til å tenke på institusjonsplass? Dette åpner for en ideologisk og politisk spennende debatt.

Vi synes det er flott at en lokal bedrift lanserer konkrete og praktiske løsninger på hva som er mulig å få til. For Astero kan et nytt bokonsept for eldre gi enda en effekt: Flere av personene som er på ulike arbeidsmarkedstiltak kan få økt kompetanse og arbeidstrening, og på sikt komme inn i arbeidsmarkedet.