LEDER LØRDAG 2. JUNI

Det viktigste er at de unge blir hørt

UNGDOMSRÅDET: Politisk interesserte ungdommer har en viktig stemme når det gjelder formingen av den framtidige kommunen.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Det er ikke nok å «holde ungdommene orientert».

Leder

Det nye ungdomsrådet i Molde har vært på sitt første kommunestyremøte. 14 ungdommer sitter i rådet – noen av dem ble nyvalgt på årets ungdomskonferanse der 150 deltok. Dette vitner om stor interesse blant ungdom i Molde som ønsker å gjøre noe for sine jevnaldrende.

«Min hjertesak er at ungdom skal bli hørt» sa den nyvalgte lederen, Tobias Seth Brudeseth, da ungdomsrådet møtte kommunestyret. Det er et sterkt signal å sende til de voksne politikerne i kommunen. Han valgte ikke ut en enkelt sak som ungdommen er opptatt av, men han ba politikerne først og fremst om å lytte til ungdommen når de har meninger om framtida for denne kommunen. Og årets ungdomskonferanse viste at ungdommene har mye på hjertet i mange ulike saker. Det er all grunn til å ta dem på alvor.

Årets tema på Ungdomskonferansen var grensesetting. Hittil har #metoo-kampanjen dreid seg mye om trakassering blant voksne. Men det er sjølsagt et særdeles viktig tema også for ungdom som snart er på veg ut i voksenlivet. Grensesetting er minst like viktig blant ungdom som det er blant voksne.

Andre viktige saker de nevner er klima, psykisk helse blant unge, bedre seksualundervisning, språklig mangfold, bedre kollektivtilbud og fornuftig vegsatsing. Ungdommen er framtida, og det er mye mer enn en velbrukt klisjé i festtaler. De ungdommene som søker seg til ungdomskonferanser og ungdomsråd er mer opptatt av samfunnsspørsmål enn de fleste, og her kan vi finne framtidige «voksenpolitikere». Vi trenger unge folk som bryr seg, og det er eldre generasjoners ansvar å sørge for at de får innflytelse i prosesser som gjelder framtidas kommune. Det er ikke nok å «holde dem orientert».

Ungdomsrådet er det eneste kontaktpunktet mellom ungdom og kommune når viktige saker skal høres. Kommunen har også en barnerepresentant som skal representere barn i plansaker. Her er det en valgt politiker som har jobben. Det er absolutt en god idé å overføre denne oppgaven til en ansatt med egnet kompetanse, slik som Ålesund har hatt suksess med.