LEDER TIRSDAG 29. MAI

Noen bør se kritisk på helsebyråkratiet

Litt bryne seg på: Styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, har til oppgave å få pengebruken under kontroll og styrke rus og psykiatrien.  Foto: RICHARD NERGAARD

Vi må minne hverandre om at penger skal brukes på pasientens helsetjenester.

Leder

Helse Møre og Romsdal strever fortsatt med å få kontroll på pengebruken. Det er knapt noen nyhet lenger at helseforetaket melder om millioner i underskudd, måned etter måned. Når styret i Helse Møre og Romsdal møtes om tre uker, vet de at helseforetaket styrer mot et underskudd på driften på mange millioner kroner mer enn de 86 millionene det allerede er gitt aksept for. I fjor ble underskuddet på hele 112 millioner kroner. Ledelsen forklarer den høye pengebruken med at lønnskostnadene, overtid, ekstrahjelp og innleie fra vikarbyrå sprenger de tildelte rammene med flere millioner kroner månedlig.

Vi tror ikke mange ville hevet øyebrynene dersom alle pengene helseforetaket brukte, hadde gått med til å behandle flere pasienter, gi sjukehusa mer moderne utstyr og gi innbyggerne et bedre helsetilbud innenfor psykiatri og tverrfaglig rusbehandling. Dessverre er bildet mer sammensatt. Helse Møre og Romsdal klarer ikke å innfri bestillingen som eieren av helseforetakene, staten, om at psykisk helse og rusbehandling skal styrkes ekstra. Helseminister Bent Høie kaller bestillingen «Den gylne regel». Kravet om å styrke rus og psykiatrifeltet er ikke valgfritt å forholde seg til. Det forstår sikkert det nyoppnevnte styret i dette helseforetaket.

Ett forhold som bør bekymre alle er hvordan byråkratiet i helsevesenet øker. Flere rådgivere, flere administrative ledere og mer bruk av konsulenter. Det danner seg et mønster: Når pengebruken eser ut, blir det behov for nye arbeidsgrupper, nye tiltaksplaner, ad hoc-grupper, flere møter; i det hele tatt mer byråkrati. Blir det bedre pasientbehandling for flere av det? Kan hende er det voksende byråkratiet en trend som alle helseforetak i landet sliter med. I så fall må noen realitetsorientere helseministeren om utviklingfen. Vi velger å ta det nye styret på ordet når de sier at den økonomiske utviklingen i Helse Møre og Romsdal ikke kan fortsette i samme spor. Ukontrollert pengebruk vitner om dårlig styring. Det kan være tid for på nytt å minne hverandre om at vi snakker om at penger skal brukes på pasientens helsetjenester, ikke byråkratiets helsetjenester. Da er det ikke på golvet man starter å stramme inn.