LEDER MANDAG 14. MAI

Ambulansefly med politikere på bakken

Livsviktig for pasientene: De ni ambulanseflyene er livsviktig for å transportere pasienter til sjukehus og mellom sjukehus for å få det beste helsetilbudet og redde liv.  Foto: NTB Scanpix

Konflikten viser hvor handlingslammet politikerne på Stortinget er.

Leder

De siste ukene har det vært heftig turbulens rundt ambulanseflyene. Det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for tjenesten, og det er de ni flyene det er oppmerksomhet rundt. Ambulansehelikoptrene er en annen sak. Ved flere anledninger har ambulansefly stått på bakken fordi flyene har manglet piloter. Bakgrunnen for striden rundt ambulanseflyene er en kamp om penger, om jobber og hvordan flyene skal drives.

Ambulanseflyene er sykehusas forlenga arm, akkurat som ambulansebilene og ambulansebåtene er det. I Møre og Romsdal er det stasjonert ett ambulansefly i Ålesund. Flyet hadde i 2016 flere enn 1.400 oppdrag. I tillegg er der ambulansehelikopter i Ålesund. Helikopteret hadde i 2016 rundt 725 oppdrag. Det er ambulansehelikopter på Dombås og i Trondheim. For innbyggerne i Møre og Romsdal er flyene helt avgjørende for å transportere pasienter til sjukehus og mellom sjukehusa for å få den beste helsehjelpen som finnes og redde liv.

Bråket rundt ambulanseflyene handler om at det statlige helseforetaket lyste ut anbudskonkurranse om å drifte de ni ambulanseflyene i de neste seks åra, fra 1. juli 2019. Det oppsiktsvekkende er at anbudet som vant, var vurdert som det dårligste av de fire tilbudene som ble inngitt, når det kom til kvalitet. Blant annet ble beredskapen vurdert som dårligere fordi tilbudet baserte seg på færre flypiloter i turnus og færre fly i beredskap. Færre piloter betyr færre jobber. Helsevesenet i Norge skal gi lik kvalitet på tjenestene uavhengig av hvor du bor. Konflikten rundt ambulanseflyene viser hvor handlingslammet politikerne på Stortinget er når det samme Stortinget har gitt fra seg å kunne gripe inn og styre kvaliteten på helsetjenestene. Styringen er overlatt til helseforetakene med egne styrer, sjøl om staten er eier. Politikerne står bokstavelig talt på bakken i flysaka. Så går det an å tenke over at Helse-Norge ved å legge ambulanseflyene ut på anbud, kan spare 47 millioner kroner i året, mens ombyggingen av Stortinget, som politikerne sjøl skulle ha styringen med, ser ut til å koste fellesskapet 1.400 millioner kroner mer enn beregnet.