LEDER ONSDAG 9. MAI

Spennende satsing på Høgskolen

Smart satsing: Høgskolen i Molde starter opp nye studier i byutvikling etter initiativ fra Randi Thomassen og Norsk Sentrumsutvikling.   Foto: Bjørn Brunvoll

Vi er mange som bedriver mer eller mindre kvalifisert synsing.

Leder

Stadig flere oss ønsker å bo mer urbant. Ikke nødvendigvis i Oslo eller en annen storby, men like gjerne i Molde, Elnesvågen, Åndalsnes eller Vestnes. Bysentra endrer seg. Det kommer flere boliger sentralt, og spisesteder og treningssenter erstatter en del av butikklokalene. Sentrale møteplasser og levende bysentra er nøkkelfaktorer. Det stiller nye krav til vegløsninger, gangfelt og sykkelfelt. Ny teknologi gir også nye muligheter på alle områder.

Molde er midt oppe i en stor satsing på sjøfronten som skal bygges ut etappevis. De siste åra har byen fått nye, gode kulturelle møteplasser. Mange har gjort mye godt arbeid rundt dette. Nå vil Høgskolen utdanne byutviklere som en del av masterstudiene på Økonomi og administration og Samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Dette gjøres i samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling der Randi Thomassen har vært sentral i flere år. Eiendomssjefen i Angvik Eiendom brenner for byen sin og har vært viktig for å få på plass dette studiet nettopp ved Høgskolen i Molde.

De fleste som bor i en by er opptatt av hvordan byen utvikler seg. Vi har alle vår egen bakgrunn for hva vi ønsker oss av utvikling. En småbarnsfamilie kan ha helt andre preferanser enn en pensjonist. En sykkelentusiast er opptatt av andre løsninger enn en drosjesjåfør. Og gateadressa vår kan være avgjørende for hvordan vi ønsker at trafikken skal styres. Noen vil ha utelivet i nærheten, andre ønsker mer ro. Disse forskjellene blir synlige når det arrangeres folkemøter, og det er sunt å se byutvikling fra ulike ståsted. Men viktigst av alt er at det ligger kunnskap bak de avgjørelsene som blir tatt. Vi er mange som driver med mer eller mindre kvalifisert synsing.

Derfor er det godt å se at høgskole og næringsliv kan gå sammen om studiet som det Molde starter opp til høsten. Noen må være i stand til å sette sammen ulik kunnskap for å se helheten i byutvikling. Planen som ligger til grunn i Molde handler om ny kunnskap om bærekraftig utvikling, bymiljø og transport – og ikke minst framtidas smarte byer. Det lover godt.