LEDER TORSDAG 3. MAI

Bruk lovlig husvask

MOT ARBEIDSKRIMINALITET: Vi må vi ha regler for vask i heimene, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ved å bruke registrerte er vi med på at bransjen profesjonaliseres.

Leder

Fra i sommer må alle som leier vaskehjelp til sine private boliger først sjekke om vaskehjelpen er registrert i reinholdsregisteret til Arbeidstilsynet. Håper er at den nye regelen skal hindre svart arbeid og sikre reinholderes rettigheter, skriver NRK.

Tidligere har det bare vært bedrifter som måtte kunne dokumentere at reinholdsarbeidet var utført av registrerte. Nå er også du og jeg pålagt dette nye kravet.

Minst 270.000 husstander, omtrent 10 prosent av alle norske husstander, leier i dag andre til å vaske heime hos seg sjøl. Ifølge tall fra Forskningsstiftelsen Fafo, kjøper 43 prosent reinhold hvor det ikke betales skatter og avgifter, eller svart arbeid som det heter.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet, uthuling av arbeidstakeres rettigheter og viktigheten av trygge arbeidsforhold var tema for mange 1. mai-talere i år. Det er ikke tilfeldig.

Arbeidslivskriminalitet koster samfunnet dyrt. Ifølge en samfunnsøkonomisk analyse laget for Skatteetaten unndras opp mot 28 milliarder kroner fra beskatning. Enorme summer som kunne ha vært brukt til en rekke gode og viktige formål i landet vårt.

Vi er vant til at svart arbeid og andre ulovligheter blir undersøkt og påtalt i en rekke bransjer, som for eksempel i byggeindustrien. Mens det i reinholdsbransjen ofte har vært en slags sosial aksept for å bruke vaskehjelp i heimen, uten å sikre seg at det skjer etter lov og regler. Det plikter vi alle å endre på.

Ved å bruke registrerte reinholdere er vi med på at bransjen profesjonaliseres og at arbeidsplassen blir bedre for den enkelte reinholder. I dag vet vi at også denne bransjen er offer for mange useriøse aktører, som verken kjenner samfunnsansvaret eller ansvaret for den enkelte arbeidstaker.

Det er ikke tilfeldig at det både politiske, og i arbeidslivsorganisasjonene, er brei enighet om de nye reglene. Vi må unngå en parallelløkonomi ved siden av den lovlige i reinholdsbransjen. I en slik økonomi står arbeidstakerne uten rettigheter og statskassa, som skal finansiere vår velferd, går glipp av betydelige summer.