LEDER FREDAG 13. APRIL

Frank Sve og en «greinalaus politikk»

Prinsipp: Er gruppelederen til Fremskrittspartiet i fylkestinget, Frank Sve, frikoplet fra partiets valgløfter og egne prinsipp? Foto: Olav Skjegstad  Foto: Olav Skjegstad

Hvilke prinsipp og lovnader kan velgerne regne med at Sve holder fast ved i andre saker?

Leder

Frank Sve er Fremskrittspartiets mest profilerte politiker her i fylket. Han uttaler seg gjerne og med store bokstaver når det handler om veg, ferje, tunneler og samferdselsprosjekt. I fylkesutvalget denne uka tok Sve til orde for å få utredet en annen løsing for kryssing av Romsdalsfjorden enn den regjeringa har bestemt. Det som er interessant, er at Frank Sve later til å ha glemt hva Fremskrittspartiet gikk til valg på for halvannet år siden, og hvilke prinsipp han sjøl har uttalt at han har.

Da debatten om det største samferdselsprosjektet i Møre og Romsdal, ferjefri E39, i 2016 var på sitt heteste når det gjaldt kryssing av Romsdalsfjorden og løsninger i Molde, gikk Frank Sve til frontalangrep på Møreaksen-motstanderen Terje Tovan (Borgerlisten). Sve uttalte til Romsdals Budstikke 6. desember 2016: «Tovans uttalelser er det «greinalause» satt i system. Aksjonsgruppa kan oppnå at Molde blir sin egen verste fiende når det gjelder samferdselsprosjekt. Vi må huske på at Møreaksen er besluttet av regjeringa. Trasévalget er tatt. Det nytter ikke å løpe etter toget etter at toget har forlatt perrongen».

Noen måneder seinere, 6. mars 2017, startet Fremskrittspartiet og Høyre valgkampen. Anført av parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (Frp) og Helge Orten (H) kom de til Molde ferjekai for å fortelle at Møreaksen hadde fått plass i Nasjonal Transportplan. Det var ingen usikkerhet om statlige bevilgninger i andre del av NTP-perioden, understreket de. I Frps partiprogram sier partiet: «Det er viktig at staten i langt større grad har beslutningsmyndighet ved valg av trasé». Et slikt valg har staten ved regjeringa tatt når det gjelder framtidas veg over Romsdalsfjorden.

Det er mulig Frank Sve mener det ikke er så nøye med å holde seg til hva partiet og han sjøl har sagt om prinsipp, og hvilke løfter som er gitt til velgerne. Hadde Sve hatt andre meninger, måtte velgerne kunne forventet å få vite hva han og Frp står for. Denne gangen gjelder det samferdsel. Hvilke prinsipp og lovnader kan velgerne regne med at Sve holder fast ved i andre saker?