LEDER MANDAG 12. FEBRUAR

Er pisk eller gulrot best i skisporene?

Ingen har rett til å kjeppjage turgåere som spaserer mellom oppkjørte spor.

Flott tilbud til alle: Samarbeidet mellom Moldemarkas venner, kommunen og friluftsrådet for å legge til rette både for skiløpere og gående bør tas godt imot av alle.  Foto: Erik Birkeland

Leder

Når marka er på sitt flotteste om vinteren, med oppkjørte skispor, strømmer folk ut for å nyte naturen. Men så oppstår det konflikter. Skiløperne liker ikke at folk går i skiløypene, de gående hevder å ha like stor rett til å bruke løypene som skifolket. Slikt blir det gnisninger og konflikter av. Eksemplene er mange på grov kjeftbruk og sågar slag med skistaver mot gående. Hva virker best for å unngå konflikter rundt skisporene: bruk av pisk i form av strenge regler, eller gulrot i form av oppfordring til å vise hensyn og la alle få en fin turopplevelse?

I Molde er konfliktene rundt skisporene velkjente. Nå har Moldemarkas Venner, Molde kommune og Friluftsrådet i fylket gått sammen om å lage et opplegg som skal forebygge konflikt mellom skiløpere og gående.

Samarbeidspartnerne bruker gulrot fram for pisk. Tråkkemaskinen lager skispor for skiløperne, en ATV kjører opp traseer for gående. Tiltaket er klokt og et flott forsøk på å finne en praktisk løsning. Forhåpentligvis blir tiltaket tatt godt imot av alle som ferdes i marka.

Mange trekker fram friluftslovens paragraf 11 om allemannsretten, og hevder at alle har lik rett til å ferdes ute i naturen. Allemannsretten gjelder utmark hele året, og frossen innmark vinterstid. Det er en rettighet både turgåere og skiløpere har. Men friluftsloven peker også på en plikt: Alle som ferdes ute i marka har plikt til å fare hensynsfullt fram, og plikt til å vise varsomhet.

På godt norsk betyr det at alle skal ta hensyn til hverandre. Ingen har rett til å ødelegge et oppkjørt skispor. Og ingen har rett til å kjeppjage turgåere som spaserer mellom oppkjørte skispor.

Rundt halvparten av befolkningen går ikke på ski. De må kunne få oppleve idyllen i marka og skogen vinterstid. Men turgåerne må også gjøre sitt for å unngå at preparerte skiløyper tråkkes sund. Løypene i marka er så mange at det må være fullt mulig å legge godviljen til, ta hensyn til hverandre og gjøre vinterturen til en flott opplevelse, enten vi har ski eller tursko på beina.