LEDER TORSDAG 8. FEBRUAR

Med barna på nett

På nett: Mer enn hvert fjerde barn mellom 9 og 18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix  Foto: Brun, Thomas

Lettere å kjøre barna på trening, enn å snakke om nettbruk.

Leder

Denne uka ble «Safer Internett Day» (Tryggere nett-dag) markert i mer enn 120 land verden over. Tema for markeringen i Norge var «Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?» Samtidig offentliggjorde Medietilsynet nye tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 om barn og unges ubehagelige opplevelser på nett.

Undersøkelsen viser at det er stort behov for trygg veiledning fra voksne når barna skal bli digitale aktører. Over en fjerdedel av barna i alderen 9–18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis, og sju prosent har vært utsatt for det én eller noen ganger i året.

Guttene er mest utsatt for å bli plaget på nett. Fire av ti gutter i alderen 15–16 år sier at de har vært utsatt for mobbing på nett. Blant jenter på samme alder er tallet noe lavere, der svarer tre av ti at de har opplevd digital mobbing. Flere gutter enn jenter utsettes dessuten for ubehagelige opplevelser på mer hyppig og regelmessig basis, og blant de eldste er tendensen økende. 15 prosent av guttene mellom 14 og 16 år sier at de månedlig eller oftere opplever mobbing eller at noen er slemme mot dem på nett/mobil/spill. Tilsvarende tall i 2016 var 10 prosent.

Foreldre bryr seg i altfor liten grad om barnas liv på nett. Ifølge undersøkelsen har under halvparten av barn og unge aldri snakket med noen om de ubehagelighetene de har opplevd på nettet.

Undersøkelsen viser at jenter og gutter opplever foreldres interesse for deres atferd i sosiale medier forskjellig. 32 prosent av jentene sier at foreldrene er svært eller ganske interessert i hva de gjør i sosiale medier, 20 prosent av guttene svarer det samme.

Mange foreldre vil føle at det er lettere å kjøre barna på trening, enn å snakke om nettbruk. Men det er svært viktig at barnas digitale liv ikke blir avskåret fra foreldrenes deltakelse.

Som voksne er det viktig at vi oppdaterer oss på hva barna gjør og driver med på nett. Og engasjerer oss positivt sammen med barna.