LEDER ONSDAG 7. FEBRUAR

Vil Averøy likevel gå til storkommune?

Mange friere: Ordfører Ingrid Rangønes i Averøy vil helst at kommunen skal klare seg sjøl, men flertallet i kommunestyret vil ha nye runder om sammenslåing. 8Foto: Kjell Langmyren 

Det er ikke helt opplagt at Averøy bare vil orientere seg nordover.

Leder

Da kommunene i Møre og Romsdal for snart to år siden stemte over mulige sammenslåinger, sa innbyggerne i Averøy et klart nei til alle friere. Valgdeltakelsen var ikke større enn 56,1 prosent, men av disse sa 61,5 prosent ja til at Averøy skulle fortsette som egen kommune. 28 prosent sa at kommunen bør slås sammen med andre.

Fylkesmann Lodve Solholm var klar på at Averøy burde bli en del av en sammenslått Kristiansund kommune der også Tingvoll og deler av Gjemnes (Bergsøya) skulle bli med. Dette mente han burde skje allerede i første runde. Problemet var at ingen av Kristiansunds naboer som ville være med på dette. Det var heller ikke stemning for å se sørover til det som nå skal bli Hustadvika kommune med Fræna og Eide som deltakere.


Averøy-ordføreren utelukker ikke nye samtaler med Fræna og Eide

Flertall i kommunen for å ta initiativ til nye samtaler med nabokommunene.


Nå har flertallet i Averøy kommunestyre bedt ordføreren om å inngå nye forhandlinger med tanke på mulig sammenslåing. Mange frykter det blir svært vanskelig å stå aleine med de økonomiske signalene regjeringa har gitt for små kommuner. Regjeringspartiene sendte sine stortingsrepresentanter til kommunestyremøtet, og både Vetle Wang Soleim (H) og Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) kunne fornøyd registrere nye toner blant lokalpolitikerne.

Også i kommentarspaltene i Tidens Krav jubles det for den mulige kursendringen. Mange har med bekymring sett på at både Ålesund og Molde styrker seg med innbyggere fra nabokommuner, mens Kristiansund ikke klarer å få med seg naboene. Det er imidlertid langt opp og fram til en utvidet Kristiansund kommune gjennom frivillighet. Det er heller ikke opplagt at Averøy bare vil orientere seg nordover.

I vedtaket er det ikke fastlåst hvem man skal gå i dialog med. Averøy-ordfører Ingrid Rangønes (Ap) sier at hun vil snakke med både landkommunene og Kristiansund. Hun utelukker heller ikke å gå i dialog med Hustadvika. Her er Atlanterhavsvegen fellesnevneren, og Averøy er helt sikkert hjertelig velkommen inn i dette samarbeidet.