LEDER TIRSDAG 6. FEBRUAR

Etterlengtet løfte fra sjukehusdirektøren

Tar tak: Sjukehusdirektør Espen Remme lover at sjukehusa skal sørge for at pasienten får med oppdatert informasjon når hun og han skrives ut fra sjukehuset.   Foto: Richard Nergaard

Saka om epikriser handler ikke om kostnader, men om pasientsikkerhet.

Leder

Det skal bli bedre, lover administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal. Direktøren lover at når pasienter skrives ut fra sjukehusa, skal det følge med oppdatert informasjon om hva som har skjedd av behandling under sjukehusoppholdet og behovet for oppfølging av pasienten. Det er denne informasjonen som kalles epikrise.

Sett fra pasientens ståsted er det en selvfølge at sjukehuset ikke sender fra seg en pasient uten at det følger med en beskrivelse av hvilken behandling pasienten har fått ved sjukehuset, hvilke medisiner pasienten skal ha og hvilken oppfølging som er nødvendig for å få pasienten tilbake i vanlig gjenge igjen. Dessverre har sjukehusa slurvet med pasientinformasjon altfor mange ganger. Målinger som ble foretatt 2. tertial 2017 viste at sjukehusa i Helse Midt-Norges område var dårligst i landet til å sende epikrise i løpet av første døgnet etter at pasienten var utskrevet. I vårt område har mangel på oppdatert pasientinformasjon vært et stridstema mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal. Molde kommune har for eksempel registrert at i mer enn halvparten av tilfellene der pasienter ble utskrevet fra sjukehus, manglet elektronisk epikrise. Det er lett å forstå at kommunene ikke kan gi pasienter den mest forsvarlige oppfølgingen så lenge kommunen ikke vet hva som har skjedd med pasienten på sjukehuset.

Vi er glad for at direktør Remme tar tak i saka med epikrisene. Vi forventer også å se forbedringer raskt. Nå nærmer det seg ni år siden regjeringa vedtok samhandlingsreformen, der sjukehus og kommuner skulle arbeide tettere sammen om pasientene. At informasjonsflyt fortsatt skal være trøblete, kan verken bortforklares eller unnskyldes. Saka om epikrise handler ikke om å fordele kostnader mellom sjukehus og kommune, den handler om pasientsikkerheten. Har du vært på sjukehus og trenger oppfølging, skal det følge med oppdatert informasjon om hva som har skjedd med pasienten under sjukehusoppholdet. Hvor vanskelig kan det være?