LEDER LØRDAG 3. FEBRUAR

Store utfordringer for fastlegene

SAMARBEID: Molde har legevaktsamarbeid med Fræna, Eide og delvis Nesset. Henning Fosse, Signe Hjorth og Cato Innerdal er med i samarbeidsprosjektet.  Foto: Marit Heiene

Det kreves mange tiltak for å redde fastlegeordningen.

Leder

Hvordan skal man redde fastlegeordningen? Det var utgangspunktet for helsekomiteen som tirsdag la fram flere tiltak for å styrke rekrutteringa og ordne finansieringen av dagens system med fastleger. Denne uka har Romsdals Budstikke belyst situasjonen i Romsdal, og det er store utfordringer lokalt.

I Rauma har de utlyst fastlegestilling for femte gang uten å få kvalifiserte søkere, og det er problem også flere andre steder. Til og med en storby som Trondheim klarer ikke å få nok fastleger. Det er kanskje ikke rart at det er slik, når en nasjonal undersøkelse viser at fastleger i gjennomsnitt jobber 48,9 timer i uka.

Da standarden ble lagt på ca. 1200 pasienter pr. fastlege, så verden annerledes ut enn i dag. Samhandlingsreformen har gjort at pasienter skrives ut fra sjukehus tidligere enn før, og dette betyr at pasientene krever mer oppfølging hos fastlegene. Legene er også pålagt mer byråkratisk arbeid, slik at dette går ut over arbeidet med pasienten. I dag er fastlegene en viktig del av legevaktordningen, og dette stiller nye krav til kompetanse for den som søker seg som fastlege. Dette har nok også påvirket søkerlistene.

I Romsdal har flere kommuner inngått legevaktsamarbeid. Dette er helt nødvendig for de minste kommunene, og det gjør det noe lettere for fastlegene. Men samarbeid er ikke eneste løsning for å redde fastlegeordningen. Helsekomiteen har lagt fram en rekke forslag som Regjeringen må ta stilling til. Målet er å få til endringer fra statsbudsjettet for 2019.

Blant de viktigste tiltakene er å redusere antall pasienter for hver fastlege slik at de har mulighet til å hjelpe dem innenfor en normal arbeidstid. Et annet tiltak er å flytte en del byråkratoppgaver til andre faggrupper enn leger. Ellers bruker helsekomiteen mye av rapporten til å se hvordan de kan få utdannet flere allmennleger slik at de er kvalifisert til stillingene slik kravene er i dag. Det er viktig å få på plass løsninger. Fastlegeordningen er en viktig del av helsevesenet i Norge, og særlig for kronisk sjuke er det helt nødvendig at systemet fungerer.