LEDER MANDAG 29. JANUAR

Bygg et helt nytt Idrettens hus!

GLEM RENOVERING: Politikerne i Molde ser at renovering av det gamle Idrettens hus blir for dyrt, og vil vite hva man kan få slags nybygg for 160 millioner kroner.  Foto: ERIK BIRKELAND

Et vedtak om nybygg bør kunne fattes før påske, med byggestart i høst.

Leder

Å bygge om et gammelt hus og tro at det skal bli så mye billigere enn å bygge nytt, har gitt mang en huseier en ubehagelig overraskelse. Nå er Molde kommune i ferd med å gjøre akkurat den samme erfaringen med Idrettens hus. Intensjonen har vært å gi idretten bedre lokaler, men vegen har vært preget av tro og tvil på hvilken løsning som ville være best; renovering eller å bygge nytt. I desember 2016 sa et flertall av politikere i kommunestyret nei til rådmannens anbefaling om rive dagens Idrettens hus og bygge nytt. I stedet ville flertallet renovere Idrettens hus innafor ei kostnadsramme på 110 millioner. Nybygg var anslått å koste 170 millioner kroner.

Tida som har gått etter kommunestyrets vedtak, et drøyt år, har vist at renovering ikke var noen enkel veg. Anbudskonkurransen om å renovere Idrettens hus endte med at kun ett firma leverte anbud. Anbudssummen var høyere enn 110 millioner kroner. Konkurransen ble avlyst, og kommunen forsøkte å invitere noen firmaer til forhandlinger, men fikk klage mot seg. Kommunen satt til slutt igjen med kun ett anbud, på 147 millioner kroner.

Vi mente i september i fjor at dersom prisforskjellen mellom nybygg og renovering krymper, er nybygg det beste. Tallene som nå vises, må etter vår mening gjøre det svært enkelt for politikerne i Molde å enes om at Idrettens hus skal bygges nytt. Et slikt vedtak er ennå ikke fattet, for politikerne har nå bedt administrasjonen utrede hva et nybygg vil koste. I etterpåklokskap er det forunderlig at kommunestyret i 2016 forkastet nybygg og ville ha renovering, uten å kjenne et sikrere kostnadsbilde, verken på renovering eller nybygg. Kanskje skyldtes det iveren etter å få gjort noe med Idrettens hus, kanskje skyldtes renoveringsvedtaket et urealistisk håp om en billig løsning?

Mens politikerne krangler om hvem som har hatt intensjoner om hva, er det barna og ungdommen i Molde som har måttet se at enda ett år har gått uten at noe har skjedd med Idrettens hus. Idretten har bruk for all hallkapasiteten det er mulig å få, og for tidsmessige anlegg. Tålmodigheten er oppbrukt. Ballen ligger nå hos politikerne. Et vedtak om nybygg bør kunne fattes før påske, slik at byggestart kan skje i høst.