LEDER LØRDAG 27. JANUAR

Hvordan redusere biltrafikken i byen?

GRATIS: Fylkeskommunen har mange gratis parkeringsplasser for sine ansatte vest for Aker stadion.  Foto: Google Maps

Forbud mot fossilbiler virker å ligge langt fram i tid utenfor storbyene.

Leder

Er det greit at arbeidsgivere gir gratis parkering for sine ansatte? Spørsmålet ble tatt opp da Klimafestivalen åpnet i Molde og er bare ett av flere tema når det gjelder å få ned biltrafikken. Det ble lagt fram en undersøkelse fra Molde som viste at vi brukte bilen sjøl på hver fjerde reise på under en kilometer. Seks av ti brukte bilen på turer opp til tre kilometer. En annen undersøkelse fra Trondheim viste at bruken av egen bil til jobb ble kraftig redusert da mange parkeringsplasser ble fjernet i sentrum.

Folk i Romsdal er vant med å bruke bil. Sjøl om det er blitt bedre, er kollektivtrafikken ikke på langt nær tilstrekkelig utbygd. Men det er ikke til å komme fra at det er mange som utmerket godt kunne ha gått, syklet eller tatt buss til og fra jobb. Om man måtte betale parkeringsavgift, ville det utvilsomt hatt en effekt. Og da er det unektelig litt spesielt at offentlige institusjoner som fylkeskommunen har sentrums største gratis parkering – som følge av en gammel avtale med vertskommunen Molde. Fylkesrådmannen forsvarer dette med at fylkeskommunen skal favne flere arbeidstakere enn dem som har tilgang til bussene i Molde når de skal på jobb. Vi skjønner at det er et fint gode å ha for å lokke til seg arbeidskraft, men særlig miljørettet er det ikke. I dag får alle parkere gratis. Kanskje hadde det vært en idé å gjøre dette behovsprøvd, slik at ansatte som bruker bil i jobben eller har en vanskeligere reiseveg kunne ha en annen ordning enn de som bor innenfor ringbussruta.

Vi må regne med at byene vil få færre parkeringsplasser i åra som kommer. Vi vil også se mer differensierte bompenger. I Oslo må du betale mer bompenger når du kjører dieselbil, litt mindre med bensinmotor og enda mindre med elbil. I flere tyske byer blir det totalforbudt med dieselbiler – en ordning de ikke vil innføre i Oslo. Et forbud mot fossilbiler virker å være veldig langt fram utenfor storbyene.

Med planlagte bypakker vil både Molde og flere andre byer gjøre det dyrere å ferdes med bil gjennom de ulike bydelene. Ikke populært, men trolig en effektiv metode for å redusere bilbruken. Og det vil gjøre det bedre å bruke andre framkomstmidler.