LEDER LØRDAG 13. JANUAR

Identitet og nye kommunegrenser

Engasjement: Torsdag kveld var det stort oppmøte og stort engasjement for framtida for bygdene i Gjemnes kommune.  Foto: Oddbjørn Harnes

Det er flott å se at folk engasjerer seg så mye om framtida for bygda si.

Leder

Den store kommunereformen fortsetter. Den første runden ble gjennomført i relativt rolige former. Sjøl om det var noen uenigheter underveis, ser det nå ut til at Fræna og Eide jobber godt sammen mot nye Hustadvika kommune. Tilsvarende ser vi i Molde, Nesset og Midsund som jobber sammen for å utgjøre Nye Molde kommune.

Den runden vi er inne i nå, handler om grensejusteringer. Skal Vågstranda bli en del av Vestnes? Tresfjordbrua har knyttet bygda nærmere Vestnes enn Åndalsnes. Skal Ona, Orten og Sandøya bli med Harøya til Ålesund? Eller skal de bli en del av Aukra? Og hva med Gjemnes? Skal Angvik bli en del av den nye storkommunen Molde, eller skal de vente og se hva som måtte skje med resten av Gjemnes i en ny runde med kommunereform?

Saka skaper utvilsomt engasjement. Vi synes det er flott å se at så mange møter opp på et folkemøte i Indre Gjemnes. Dette viser at folk er opptatt av framtida for området der de bor. Det er Angvik bygdelag som står bak «utbrytersøknaden», men temaet er brennhett også i nabobygder som Flemma, Fagerlia og Osmarka. Gjemnes ligger midt mellom Kristiansund og Molde og er tradisjonelt en nordmørskommune. Noen drar til Kristiansund for å jobbe, handle eller gå på skole, mens andre finner det mer naturlig å bruke Molde.

Gjemnes kommunestyre valgte å fortsatt være egen kommune da saka var oppe til behandling. Men politikerne er godt kjent med at det er økonomisk svært krevende å stå aleine som liten kommune. Regjeringen og Fylkesmannen har signalisert at de ønsker større enheter, og det betyr at Gjemnes på sikt kan bli for liten. Da må man gjøre et annet vedtak enn sist.

Uansett hva resultatet da måtte bli, er det ikke slik at noen skal slutte med å være nordmøringer eller romsdalinger. Molde er full av sunnmøringer, nordmøringer, østlendinger og folk fra andre steder. Slik er det i Kristiansund og Ålesund også.