LEDER TORSDAG 11. JANUAR

Forsyner en hel verden med sjømat

Mat for verden: Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport og sto for 68 prosent av eksportverdien i fjor. Foto: Erik Birkeland  Foto: ERIK BIRKELAND

Skal vi leve av havet, må havet leve.

Leder

Norge selger sjømat som aldri før, og en hel verden er markedet Rekordåret 2016 ble avløst av rekordåret 2017. Vi eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 3 prosent fra 2016, ifølge Norges sjømatråd.

Det er ufattelige mengder fisk som sendes ut av landet. 1 millioner tonn fisk fra havbruk og 1,6 millioner tonn fra fiskeri. Mens Europa tradisjonelt er det største markedet for norsk fisk, er det oversjøiske markeder i Asia og USA som har størst vekst. USA, Kina og Vietnam er de største vekstmarkedene i 2017.

Sjømat er en av Norge viktigste eksportnæringer. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier til NTB at regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal vokse og skape flere arbeidsplasser.

Norsk fisk er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser i Norge. Fiskeri er også ei distriktsnæring, som skaper arbeid og liv utenfor de store sentrale byområdene.

Norsk fisk er også viktig for resten av kloden. Sunn fisk er god mat for en hel verden. Derfor er den store norske eksporten ikke bare godt nytt for nordmenn. Vi kan spille e viktig rolle for å gi verden mat i framtida.

Likevel skal både næringa og resten av Norge vektlegge en bærekraftig næring som ikke ødelegger miljø og i verste fall ødelegger for framtidig bruk av havets ressurser.

Oppdrettsnæringen har hatt og har fortsatt mange utfordringer, både knyttet til spredning av sjukdommer og dårlig fjordmiljø nær store anlegg. Kvaliteten på fisken har også havnet i kritisk søkelys på grunn av utstrakt medisinbruk.

Fiskeri er avhengig av bærekraftig utnyttelse av ressursene. Det har vi sett mange gode eksempler på i nyere norsk fiskerihistorie, men dessverre også dårlige eksempler. God forvaltning må sikre at vi også i framtida kan høste av havet. Norge må også være i frontlinja for å redde havet fra forurensing og forsøpling. Skal vi leve av havet, må havet leve.