LEDER TIRSDAG 9. JANUAR

Jakten på sjukepleierne er i gang

Jobb i Fræna? Fræna kommune tar i bruk både ekstra lønn og heltidsstillinger for å rekruttere flere sjukepleiere.   Foto: Privat

Leder

Sjukepleierne er en ettertraktet yrkesgruppe. De kommende åra vil behovet for fagutdanna sjukepleiere bare øke og øke. Både kommunene og helseforetakene trenger mange nye sjukepleiere for å fylle stillinger når eldre ansatte slutter, og for å møte behovet når vi blir stadig flere eldre her i landet. Beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort, viser at i 2030 vil det være behov for minst 25.000 flere sjukepleiere enn i dag.

Fræna kommune har lagt en plan for hvordan kommunen skal rekruttere flere sjukepleiere. I Romsdals Budstikke lørdag fortalte enhetsleder Karianne Vestavik at kommunen vil tilby hele stillinger til sjukepleierne, i stedet for deltidsstillinger i varierende omfang, slik det ofte har vært. I tillegg frister Fræna kommune med et stipend på 50.000 kroner til sjukepleiere som tar jobb i kommunen og knytter seg til jobben i minst to år. Andre kommuner tenker likedan. Hamarøy kommune i Nordland frister sjukepleierstudenter med 20.000 kroner hvert semester i tre år, totalt 120.000 kroner.


Fræna starter stor rekrutteringskampanje

Lokker sjukepleiere med heltid og 50.000 kroner

Fræna kommune lyser ut alle nye sykepleierstillinger som heltidsstillinger, og nyansatte får et rekrutteringsstipend på 50.000 kroner.


Å bruke lønn for å skaffe seg kompetanse, virker. Kommunene har erfart dette med lærerne, som gjennom en nasjonal plan får betalt for å ta etterutdanning. Fræna kommune skal ha honnør for å ta inn over seg at nyutdanna sjukepleiere som oftest ønsker full stilling, ikke en 50 eller 63 prosent stilling. Dette handler om å gi ei ettertraktet yrkesgruppe arbeids- og lønnsvilkår som er konkurransedyktig.

Kommunene må forberede seg på den store endringen som skjer i befolkningen. Fræna kommune vil ut fra beregningene få 45 prosent flere eldre de neste 14 åra. I dag er hver 25. innbygger i Fræna 80 år eller eldre. I 2032 vil andelen eldre over 80 år være omtrent dobbel så høy. Mangelen på fagfolk innen pleie- og omsorgssektoren er likevel ikke noe hver enkelt kommune klarer å løse på egen hånd. Vi etterlyser en konkret plan for hele landet for å utdanne nok sjukepleiere. Å tro at man kan effektivisere helsevesenet og pleie- og omsorgssektoren ved å la folk bli boende lengre heime eller i bofellesskap, vil raskt vise seg å være en altfor enkel oppskrift.

Kommunene må forberede seg på den store endringen som skjer i befolkningen.