LEDER TORSDAG 4.JANUAR

Det virker

Færre: Ingen omkom i brann i Møre og Romsdal i fjor. I Norge har det ikke blitt registrert færre brannoffer. Holdningsarbeid og bedret brannsikkerhet betyr mye.  Foto: Gorm Kallestad / scanpix

Det viktigste er at det gode forebyggende arbeidet fortsetter.

Leder

Årsskiftet er tid for oppsummering. Det forteller oss at det er mye som også fungerer bra i samfunnet vårt. Et godt eksempel er brannvern og brannsikkerhet.

Aldri før har det omkommet færre mennesker i brann i Norge. 25 personer omkom i brann i 2017. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979.

– Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lave tall, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ingen omkom som følge av brann i Møre og Romsdal i fjor.

Tallet på omkomne i branner i Norge har sunket gradvis de siste tiårene, viser tallene fra DSB. Utviklingen er svært gledelig og viser at det er viktig at brannsikkerhet hele tida er et tema i samfunnet.

De fleste som dør i brann omkommer i egen bolig. Det er derfor veldig viktig at brannvern er tema i egen heim. Vi er i den farligste tida på året når det gjelder brann. Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere, det er altfor mange. Hundre prosent trygg på at det ikke oppstår brann, kan vi ikke være, men vi kan bidra til å redusere risikoen betraktelig.

De gledelige lave dødstallene bekrefter at holdningsarbeid, tekniske nyvinninger og spredning av kunnskap forbedrer samfunnet og redder liv. Det ser vi på mange andre områder også.

Ikke siden 1947 har det vært så få dødsulykker i norsk trafikk som i 2017. 106 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Det er særlig stor nedgang i omkomne blant unge trafikanter, viser tall fra Trygg Trafikk. Hver ulykke er en tragedie, for ofre og pårørende først og fremst, men også for samfunnet som helhet.

I arbeidet for trafikksikkerhet har Norge en nullvisjon. At ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i løpet av et år. Om målet er realistisk er ikke det viktigste. Det viktigste er at det gode forebyggende arbeidet fortsetter. For vi ser at det virker.