LEDER FREDAG 29. DESEMBER

Takk for løypene!

folkehelse: Gode skiløyper får flere ut på tur. Arkivfoto. Iver Gjelstenli 

Lysløyper og turstier, gode skiløyper og oppkjørte stier for gående er smart for samfunnet.

Leder

Mye av Romsdal fikk etterlengtet julesnø. Med snøen kom også muligheten til å kanskje teste julegavene, for den som fikk slike pakker. Nypreparerte skiløyper sto klar i gnistrende vintervær.

Ikke bare skifolket blir møtt med oppkjørte løyper. I Moldemarka kjøres det opp egen løype også for fotfolket. En glimrende løsning for å redusere støyen mellom ski- og fotfolket. I det hele tatt begynner tilbudet av løyper å bli så mange og gode at det er helt unødvendig å skape misnøye i noen retning.

Oppkjøring av ski- og fotløyper er vi alle glad for. Sjøl om tilrettelegging i naturen kan diskuteres, er det utvilsomt bare fordeler med å få et godt utbygd turtilbud også på vinteren.

Nyere forskning viser at det er svært lite daglig trening som skal til for å få en betydelig helsegevinst for den som har vært inaktiv. To av tre i den voksne delen av befolkningen når ikke et minimum på 150 aktive minutt i uka, som er helsemyndighetenes anbefaling. Det har gitt dystre anslag for hva det vil kunne koste samfunnet framover. Tilrettelegging for fysisk aktivitet handler ikke bare om den enkeltes glede, men om samfunnsøkonomi.

Norge bruker tre prosent av helsebudsjettet til forebyggende helsearbeid, ifølge Aftenposten. En rapport fra Vista analyse konkluderer med at økt fysisk aktivitet kan spare staten for 80 milliarder kroner pr. år. Forskning fra Storbritannia viser at én forebyggingskrone tilsvarer fire kroner i behandling.

Lysløyper og turstier, gode skiløyper og oppkjørte stier for gående er smart for samfunnet. Vi lever et stadig mer stillesittende liv, bundet til ulike skjermer både i arbeid og fritid. Mange ønsker å komme seg ut, og tilrettelegging gjør at flere får muligheten til et mer aktivt liv.

Vi vil takke ildsjelene rundt oss som kjører opp flotte skiløyper og brøyter stier for gående. Det er til glede her og nå, men har også betydning langt utover de flotte vinter-øyeblikkene.