LEDER ONSDAG 6. DESEMBER

Lysere utsikter for at flere får seg jobb

Den som havner utenfor arbeidslivet, får ofte dårligere levestandard og helse.

FLERE I JOBB: I Møre og Romsdal har det blitt nesten ett tusen færre helt arbeidsledige siste året, kan fylkesdirektør i Nav, Stein A. Veland, vise til.   Foto: Erik Birkeland

Leder

De ferske tallene fra Nav om arbeidsledigheten i Møre og Romsdal gir grunn til optimisme. I løpet av ett år har Nav registrert nesten ett tusen færre arbeidsledige her i fylket. Oversikten fra Nav viser at det ved utgangen av november var 3.359 helt ledige personer, mens 1.152 personer går på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det gir en samlet ledighet på 4.511 personer. Også når vi ser Norge under ett, finnes det lyspunkt. Sommermånedene ga rundt 6.000 færre ledige. Blant innvandrerne er det 2.600 flere som har fått seg jobb siste året.

Lokalt er her betydelige forskjeller i ledigheten. Aukra har nå den høyeste arbeidsledigheten med 3,9 prosent av arbeidsstyrken, Vestnes har en ledighet på 3,7 prosent. Lavest arbeidsledighet her Rauma, Sandøy og Midsund. Molde har med 2,1 prosent lavest ledighet blant byene i fylket, men i Molde har det blitt flere arbeidsledige siste måneden.

Hvorfor er arbeidsledighetstallene så interessante? En rekke statistikker viser at den som havner utenfor arbeidslivet, ofte får dårligere levestandard og dårligere helse. Dette underbygger at det for den enkelte er gunstig å ha en jobb. For samfunnet er høy deltakelse i arbeidslivet med på å øke verdiskapingen.

Sjøl om Nav-tallene viser at arbeidsledigheten går ned, blir det for enkelt å bruke tallene til å tro at arbeidsmarkedet her i landet er tilbake til normalen etter oljeprisfallet for fire år siden. Det hører med i bildet at flere personer har trukket seg ut av arbeidsstyrken, ved å la være å registrere seg som arbeidssøkere hos Nav. Samtidig er de store kullene med etterkrigsbarn på veg ut av arbeidslivet. Ikke alle blir erstattet. Det betyr lavere yrkesdeltakelse. Leter vi etter lyspunkt, vet vi at behovet for arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren vil øke kraftig i åra som kommer. Storsatsingen på bygging av infrastruktur; veger, tunneler, bruer, kaier og jernbane vil også drive fram behovet for flere arbeidsplasser. Politikernes jobb er å gjøre hverdagen enklest mulig for dagens bedrifter, og oppmuntre til nyskaping og utvikling som kan skape jobb til flere.