LEDER TIRSDAG 5. DESEMBER

Slutt å krangle, finn heller løsningene!

Sett med pasientens øyne er krangelen om hvem som skal betale, helt uinteressant.

PASIENTENE BLIR TAPERE: Mer enn åtte år har gått siden Bjarne Håkon Hanssen innførte samhandlingsreformen om pasientene. Fortsatt knirker samhandlingen.   Foto: Erik Birkeland

Leder

Hver dag ligger her pasienter på sjukehusa som er ferdigbehandlet. Ansvaret for pasienten skal overføres fra sjukehuset til heimkommunen. Men det er ikke bestandig kommunen er parat til å ta imot den utskrivingsklare pasienten, enten fordi kommunen ikke har et passende tilbud å gi eller fordi helseforetaket ikke har sendt fullgod informasjon til kommunen hva slags behandling pasienten har fått og hvilken oppfølging som trengs. Den store taperen når pasienten er klar for utskriving, men fortsatt ligger på sjukehuset, er pasienten sjøl.

De siste ukene har diskusjonen rundt utskrivingsklare pasienter igjen gått høgt. Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal sist uke fikk Molde kommune hengt merkelappen «Versting» ved seg, fordi Molde etter helseforetakets mening var dårligst blant kommunene i fylket til å hente heim pasienter som var ferdigbehandla av sjukehuset. Tidligere i år rettet Molde kommune kritikk mot helseforetaket for å ikke gi kommunen fullgod pasientinformasjon. Kommunen fikk i juli medhold hos den nasjonale tvistenemnda i et pengekrav mot Helse Møre og Romsdal på 4,9 millioner kroner.

Sett med pasientens øyne er krangelen om hvem som skal betale hva for å følge opp en pasient, fullstendig uinteressant. Pengekrangelen er sikkert interessant for helsebyråkrater og kommunebyråkrater, men rører ikke ved kjernen i denne saka. 19. juni 2009 besluttet helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) å innføre samhandlingsreformen. Hele ideen var at spesialisthelsetjenesten, altså sjukehusa, og kommunehelsetjenesten skulle samarbeide om å gi pasienten behandling, pleie og oppfølging på riktig nivå. Nå har det gått åtte og et halvt år – mer enn 100 måneder – og fortsatt driver administrasjonen i Helse Møre og Romsdal og kommunene og diskuterer hvordan samhandlingen bør skje. En pasient som blir liggende ferdigbehandla på sjukehus blir ikke friskere, og kommer seinere i normal funksjon. Dessuten opptar en ferdigbehandla pasient ei sjukehusseng en annen pasient venter på. Nå må helseforetaket og kommunene finne løsninger som ivaretar pasientene fullt ut. Helsetjenestene er til for pasientene.