LEDER MANDAG 4. DESEMBER

Virker fornuftig å finne ny trasé for E39

«Med den besparelsen man får på kjøretid, virker forslaget fornuftig.»

Ny rute til Ålesund: Statens vegvesen vil legge den nye europavegen mellom Molde og Ålesund i en annen trasé enn Ørskogfjellet.  Foto: Kart: Statens vegvesen

Leder

Statens vegvesen mener det er riktigst å finne en annen veg enn Ørskogsfjellet når reisetida mellom Ålesund og Molde skal bli kortere. Nå er førstevalget å lage en ny veg fra der golfbanen ligger på Solnør, gjennom Skodje og lang tunnel i naturområdet ved Svartløkvatnet til en ny trasé over Tomrefjord og bort til Vik. Her deler vegen seg slik at det bli ny undersjøisk tunnel til Otrøya og videre til Molde. Fra Vik vil en ny veg bli E136 bort til Tresfjordbrua.

Med tanke på at denne løsningen vil forkorte kjørestrekningen med 21 km, framstår dette som et godt alternativ til Ørskogsfjellet. I første omgang – med fartsgrense på 90 km/t – blir besparingen 17 minutt. Når vegen etter hvert skal kunne utvides til 4-feltsveg og 110-grense, blir besparingen 25 minutt bare på dette strekket.

I dag går europavegen i både 50-sone gjennom Sjøholt og over Ørskogfjellet som tidvis er krevende på vinterstid. For tungtransporten vil den nye traseen være en stor fordel med tanke på slakere bakker. En løsning der man utbedrer vegen over Ørskogfjellet vil bli rimeligere dersom man kun skal tenke 90 km/t-grense.

Nå skal planen ut på høring, og så er det Samferdselsdepartementet som tar beslutningen for hvor europavegen skal gå. De første reaksjonene har allerede begynt å komme. Frank Sve (Frp) er meget kritisk og kaller løsningen et luftslott. Han mener denne strekninga blir altfor dyr og at den ikke tar nok hensyn til folk fra indre deler av Sunnmøre som ikke nødvendigvis skal til Molde, men ta til høyre ved Tresfjordbrua.Vi kan ikke se at dette hensynet skal veie tyngre enn at kjøretida mellom Molde og Ålesund kan forkortes vesentlig.

Vi synes det er positivt at man har valgt å legge traseen i tunnel gjennom viktige naturområder, og det virker også fornuftig med en trasé gjennom områder uten særlig bebyggelse. Nå er det viktig at alle sider ved de ulike løsningene kommer opp i høringsrunden slik at man får lande på den beste løsningen.