LEDER FREDAG 1. DESEMBER

Sjekk røykvarslerne

røykvarslerens dag: I dag skal du sjekke dine røykvarslere, skifte batteri gå til anskaffelse av nye. Det kan redde liv.  Foto: Falch, Knut

Hvert sekund er dyrebart hvis brannen skal kunne slokkes.

Leder

Aldri før har det omkommet færre mennesker i brann i Norge. I 2016 omkom det 40 mennesker i brann, mens gjennomsnittet siden 1979 har vært 64 omkomne årlig. I 2017 har kun 22 mennesker omkommet i brann i Norge.

Tallet på omkomne i branner i Norge har sunket gradvis de siste tiårene, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Utviklingen er svært gledelig og viser at det er viktig at brannsikkerhet er et tema i samfunnet.

Vi går nå inn i den farligste tida på året når det gjelder brann. Kalde dager og netter, jul og levende lys. I dag 1. desember er «Røykvarslerens dag». Da kan vi alle gjøre en innsats for å bedre brannsikkerheten.

Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere, det er altfor mange. Hundre prosent trygg på at det ikke oppstår brann, kan vi ikke være, men vi kan bidra til å redusere risikoen betraktelig.

I boligen skal det være montert minst én røykvarsler. Flere er bedre. Røykvarsleren skal ha nytt batteri hvert år. Det skal også finnes brannslokkingsapparat i boligen. Slokkingsapparatet må også sjekkes årlig så det ikke er utgått på dato. En husbrannslange er også en betryggelse å ha.

Fra en brann oppdages er hvert sekund dyrebart hvis brannen skal kunne slokkes. Spørsmålet er: Vet alle i familien hva man skal gjøre hvis en brann oppdages? Vet alle hvor brannslokkingsapparatet er, og hvordan det brukes?

Kanskje er svaret den årlige familieøvelsen, der alle er enig om hvordan de skal opptre dersom brann oppstår. Å slokke levende lys når man forlater rommet, er en selvfølge.

Vanskeligere er det å rokke ved vanene om at elektriske apparater skal stå på døgnet rundt: TV-apparat på stand by, ladere til mobiltelefoner i bruk døgnet rundt, vaskemaskiner og tørketromler som går mens vi er ute av huset. Slike hverdagslige rutiner kan vi godt tenke over. Ansvaret for brannsikkerheten kan vi ikke overlate til andre.