LEDER TIRSDAG 28. NOVEMBER

Ta lærdom fra de voksne festivalene

FESTIVAL: Hjertøyfestivalen ble en kunstnerisk suksess, men det ble delvis overskygget av narkoaksjonen. Nå er det en god dialog mellom arrangør og politi.  Foto: Pernille Huseby

De nye festivalene har mye å lære av dem som har holdt på noen år.

Leder

Molde og Romsdal har fått stadig flere arrangører som lager festivaler. Bare i år har vi fått Rabalderfestival, Skyhøyt og Hjertøyafestival. Fra før har vi store publikumssuksesser som Moldejazz, Bjørnsonfestival, Raumarock og Nordsjøfestival. I tillegg kommer flere mindre lokale festivaler. Dette betyr at kulturlivet blir rikere, og stadig flere sjangere får samlet sitt publikum til større fester.

En festival er imidlertid mye mer enn å samle artister til en scene. Det er mye logistikk, vakthold, skjenkeregler, lyd og lys, matservering, markedsføring og så videre, og det er viktig å ha et samarbeid med politiet når store menneskemengder samles. Nye sikkerhetsregler i forbindelse med terrorfare har også gjort jobben enda mer krevende.

Hjertøyafestivalen fikk en skeiv start i september, da politiet kom med båter og fant narkotika flere steder på festivalområdet. Det skapte noen steile fronter mellom deltakere og politi, men nå har arrangører og politi fått samarbeidet inn på et godt spor. Nå ser det heldigvis ut til at arrangørene kan forberede seg til en ny festival på Hjertøya.

I Molde er vi heldige som har Moldejazz med flere tiår med erfaringer med det å arrangere festivaler. De har også hatt sitt å stri med opp gjennom åra, men gjennom et tett samarbeid med politiet har de funnet en form som gjør at dette nå fungerer veldig bra. Det samme har Molde fotballklubb som har store folkemengder annenhver helg gjennom hele fotballsesongen. Her er det mye å lære for nye arrangører. Det er all grunn til å samarbeide, for jo større tilbudet blir gjennom hele året, jo mer vil folk bruke kulturtilbudet. Det er bare å se til Ålesund hvor konserttilbudet har blitt veldig mye bedre i løpet av få år.

Politiet i Møre og Romsdal har knappe ressurser, men det er god økonomi i forebyggende arbeid. Et godt samarbeid mellom arrangører og politi er nærmest en forutsetning for å lykkes. Det er viktig at årets arrangement nå evalueres av alle parter, og at vi kan glede oss til en ny, variert festivalsommer i Romsdal.