LEDER LØRDAG 14. OKTOBER

Den store stridssaka er brakt vel i havn

«Lånetilsagnet til det nye sjukehuset er den viktigste enkeltsaka for Møre og Romsdal.»

Holdt ord: Løftet som statsminister Erna Solberg ga i valgkampen da hun sammen med Frps Sylvi Listhaug besøkte sjukehustomta på Hjelset, er holdt. Regjeringen vil ha byggestart i 2018 for det nye sjukehuset. FOTO: ERIK BIRKELAND 

Leder

Vi som ønsker et bedre helsetilbud med høy faglig kvalitet og moderne lokaler og utstyr, fikk svaret vi hadde ventet på da regjeringa torsdag la fram statsbudsjettet for 2018. Det nye fellessjukehuset, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, får lånefinansieringen fra staten. Regjeringen har lagt inn en låneramme på 3,55 milliarder kroner. Av denne lånesummen skal Helse Midt-Norge kunne bruke 220 millioner kroner allerede i 2018. Resten av de 660 millioner kronene som trengs for å komme i gang med byggeprosjektet på Hjelset, bidrar Helse Midt-Norge med fra sin kapitalbase. Kort sagt: Regjeringen har slått fast at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal bygges, med start allerede like over nyttår. Og Helse Midt-Norge, som står bak finansieringen, følger opp det nye sjukehusprosjektet.

Etter vår mening er lånetilsagnet til det nye sjukehuset den viktigste enkeltsaka for Møre og Romsdal i statsbudsjettet for 2018. Når det nye sjukehuset på Hjelset tas i bruk i 2022 og Kristiansund samtidig får et moderne distriktsmedisinsk senter, har det gått 20 år siden staten tok over ansvaret for sjukehusa. I 15 år, fra 2002 til i dag, har sjukehusplanene vært preget av strid og steile fronter, både mellom politikere og mellom fogderiene. Det har vært fakkeltog, protestaksjoner og motaksjoner både på Nordmøre og i Romsdal. Nå er den store stridssaka brakt vel i havn. Det fortjener både regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ros for. Tida for omkamper er tilbakelagt.

Helse Midt-Norges klare mål om å lage et moderne lokalsjukehus, der den faglige standarden skal være høy, er svært betryggende. Nylig la også en enstemmig arbeidsgruppe fram anbefalingen om at det bør være fullverdig tilbud til barn, med barnelege i vakt døgnet rundt, ved det nye sjukehuset. Den formelle beslutningen av forprosjektet tas neste måned i Helse Møre og Romsdal, og av Helse Midt i desember. Innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal har ventet veldig lenge på et nytt og bedre helsetilbud. Ser vi saka fra pasientenes perspektiv, er det all grunn til å glede seg over at Sjukehuset Nordmøre og Romsdal endelig skal påbegynnes. Neste høst skal grunnsteinen legges på Hjelset.