LEDER TORSDAG 12. OKTOBER

Hvilke meninger skal staten støtte?

«I nyere tid har begge organisasjon-ene beveget seg i helt motsatt retning.»

Hvem får støtte? Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortinget onsdag, hvor statsstøtte til HRS også var tema.  Foto: NTB scanpix

Leder

Tidligere har regjeringa frosset og kuttet støtten til Islamsk Råd i Norge (IRN) og nå er det flertall på Stortinget for å fjerne pengestøtten til Human Rights Service (HRS).

Islamsk Råd ble etablert i 1993, målet var å motvirke synet på kristendom og islam som motsetninger og etablere kontakt og dialog mellom muslimer i Norge og resten av det norske samfunnet.

HRS ble etablert i 2001 og hadde som mål å være «en partipolitisk uavhengig tenketank med fokus på menneskerettigheter og demokrati i et fleretnisk og flerkulturelt samfunn, spesielt i forhold til barn, unge og kvinner.» I seinere år har frontfigur Hege Storhaug markert seg som omstridt islamkritiker.

Begge organisasjonene har beveget seg fra en mer moderat linje og blir av kritikere og meningsmotstandere beskyldt for å nærme seg ekstremisme i hver sin retning. Islamsk Råd har vært splittet internt og er ikke lenger en paraplyorganisasjon som samler og representerer over 230.000 norske muslimer.

Human Rights Service sjokkerte da de for kort tid siden oppfordret nordmenn fotografere og sende inn bilder for å dokumentere det organisasjonen kaller den «kulturelle revolusjonen i Norge». I realiteten en oppfordring om å ta bilder av muslimer.

Statsstøtte til organisasjoner skal selvfølgelig ikke kun bevilges til de som måtte ha de meninger flertallet og staten til enhver tid har. Eller som statsminister Erna Solberg sa i Stortinget under trontaledebatten; «Det er litt av demokratiets pris at vi også finansierer våre kritikere».

Både Islamsk Råd og HRS skulle i utgangspunktet arbeide for god integrering, dialog og forsvar av demokratiske tradisjoner. I nyere tid har begge organisasjonene beveget seg i helt motsatt retning. I hvor stor grad staten skal bidra til at slike organisasjoner får fortsette på samme kurs, er det all grunn til å stille spørsmål ved.