LEDER TIRSDAG 12. SEPTEMBER:

Blå bølge over fylket

«Alternativet ble for uklart. Regjeringspartiene er styrket.»

JUBEL På Høyres valgvake i Molde var det stor jubel da prognosen ble presentert. Regjeringspartiene har gjort et svært godt valg i Møre og Romsdal.   Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Kort tid etter at stemmelokalene stengte kunne Høyre og Fremskrittspartiet slippe jubelen løs. De ulike prognosene var samstemte i at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er valgets store vinnere. Dette er en sterk tillitserklæring til statsminister Erna Solberg. Det er samtidig et stort nederlag for Arbeiderpartiet som gjennom en trøblete sommer og høst har mistet mange velgere. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har ikke klart å komme på offensiven i valgkampinnspurten.

Da Romsdals Budstikke gikk i trykken i går kveld var det for tidlig å si noe om den endelige mandatfordelingen. Det som virker klart er at Høyre og Fremskrittspartiet har gjort et svært godt valg i Møre og Romsdal. De to regjeringspartiene er begge større enn Arbeiderpartiet i vårt fylke. Ut fra prognosene kan det se ut som om de borgerlige partiene vant den mye omtalte kampen om Vestlandet. Det kan bety full fart for viktige samfunnsprosjekt i vår region. I valgkampen fikk vi viktige avklaringer rundt fellessjukehuset, samferdsel og til dels også Heimevernet. Valgresultatet kan ikke tolkes på en annen måte enn at regjeringspartiene har brei støtte i Møre og Romsdal.

Før den endelige opptellinga er klar er det vanskelig å si noe hvor sterkt regjeringa står sammenliknet med utgangspunktet. Det som er klart etter valgkampen er at de ikke kan regne med KrF som støtteparti i den kommende perioden. I valgkampens sluttfase kom Venstre nærmere de to regjeringspartiene. De foreløpige tallene indikerer at det er støttepartiene Venstre og KrF som kan være taperne på borgerlig side sammenliknet med 2013. Da vi gikk i trykken lå de begge rundt sperregrensa. Erna Solberg går tøffere tider i møte når det gjelder pengebruk. Dette innebærer at hun må prøve å finne samlingspunkt for partiene som skal regjere sammen. Fremskrittspartiet er styrket, og de vil jobbe for at regjeringa flytter seg mer mot høyre.

Denne valgkampen har hatt to sterke trender fram til innspurten. Et opprør mot sentraliseringen og en vekst for de mindre partiene. Mens Høyre og Fremskrittspartiet har stått støtt gjennom disse sakene virker det som Arbeiderpartiet har tapt på begge disse trendene. Alternativet til fortsatt borgerlig styre ble for utydelig. Da pilene endret seg i arbeidsmarkedet hang ikke Arbeiderpartiet med.