LEDER ONSDAG 6. SEPTEMBER

Næringsforumets rolle i skoledebatten

Ønsket om å stå samlet og utgjøre en felles kraft må ikke bli et hinder for en åpen debatt.

HØGSKOLEDEABTT Tidligere rektor ved Høgskolen i Molde frykter at høgskolen kan bli en bortgjemt og fjernstyrt filial under NTNU.  Foto: Erik Birkeland

Leder

Onsdag arrangerer Molde Næringsforum (MNF) frokostmøte om framtida for Høgskolen i Molde. Tidligere høgskolerektor Hallgeir Gammelsæter publiserte lørdag en kronikk i Romsdals Budstikke hvor han stiller flere spørsmål knyttet til Molde Næringsforum sin rolle i strukturdebatten. Som rektor ved høgskolen har Gammelsæter sjøl sittet i styre til MNF. Han mener at foreningen har bidratt til å låse debatten. Molde Næringsforum skriver i innkallingen til onsdagens møte at næringslivet har vært en pådriver for at høgskolen skulle slå seg sammen med NTNU.


KRONIKK

– En fusjon med NTNU er i praksis ikke noe annet enn en overtakelse, eller overgivelse, om en vil.

Hallgeir Gammelsæter om jantelov og sentralisering av høyere utdanning


Det er positivt at Molde Næringsforum engasjerer seg i høgskoledebatten. For næringslivet i regionen er det viktig med en sterk, framtidsrettet høgskole. For Høgskolens ledelse kan dette være vanskelig ettersom de også er medlem i Molde Næringsforum. Problemstillingene som Gammelsæter tar opp i sin kronikk er relevante. Den tidligere rektoren viser til at ordfører og rådmann i Molde kommune sitter i styret til næringsforumet. Han påpeker samtidig at det ikke har vært noen debatt om høgskolestruktur i verken formannskapet eller kommunestyret. Forholdet mellom kommunenes øverste ledelse og Molde Næringsforum kan, som Gammelsæter påpeker i innlegget, gi rom for tolkninger rundt hva som er kommunens standpunkt i næringspolitiske saker.

Molde Næringsforum skal være en upolitisk og uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet i regionen. MNF har for øyeblikket rundt 220 medlemmer, blant dem Romsdals Budstikke. Med en stor medlemsmasse er det naturlig at det vil være ulike oppfatninger i mange strategiske saker. Ønsket om å stå samlet og utgjøre en felles kraft må ikke bli et hinder for en åpen debatt. Styret og den administrative ledelse har et ansvar for at også motstemmer kan komme til ordet. Spesielt viktig er dette i en sak om en vitenskapelig høgskole der prinsippet om faglig frihet står sterkt.