LEDER TIRSDAG 5. SEPTEMBER

Skoleløftene blir mer enn bare fine ord

Mindre byråkrati og flere lærere betyr at hver lærer får langt mer tid til elevene.

Gir skoleløfte Ap-leder Jonas Gahr Støre la i går fram partiets løfte om 1.000 ekstra lærere i grunnskolen neste år.  Foto: Richard Nergaard

Leder

Elevene som begynner på skolen, skal få mer hjelp og bedre hjelp de første skoleårene. Det er det brei enighet om blant partiene som nå driver valgkamp. Politikerne lover å tilføre skolen enda mer penger de første fire åra elevene går i grunnskolen, altså fra 1. til 4. klasse. I vår la regjeringa fram stortingsmeldingen «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen». Der fortalte Høyre og Fremskrittspartiet at de vil trappe opp skolesatsingen med opptil 500 millioner kroner i året de neste åra. I går kom Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, til Møre og Romsdal og la fra Aps skoleplan: De neste fire åra skal grunnskolen tilføres 3.000 flere lærere. De ekstra lærerne skal hjelpe til slik at alle elevene i 1. til 4. klasse får den hjelpen og oppfølgingen de trenger for å lese, skrive og regne.


Jonas Gahr Støre (Ap) lover 1.000 flere lærere i grunnskolen neste år

Vil gi Romsdal 36 nye lærere

Sjekk hvor mange som kommer i din kommune med valgløftet fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.


Når de største partiene stiller seg bak løftet om flere og bedre utdanna lærere i skolen, forventer vi at skoleløftene blir mer enn bare fine ord. Arbeiderpartiets løfter er de mest konkrete til nå; partiet lover 1.000 ekstra lærere allerede i 2018. Legger vi til grunn Høyres og Frps målsetting om å trappe opp skolesatsingen i kommunene, tilsvarer den rundt 700 flere lærerstillinger per år. Forskjellen på Aps skoleløfter og Høyres/Frps skoleløfter er ikke så stor, men Ap går mest konkret til verks. I dag kommer utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Romsdal; han vil også snakke om lærerutdanning og satsing på barnehager og skoler.

Det hefter ofte en usikkerhet ved politiske løfter når det ikke følger en klar adresselapp med pengene fra staten. Plusser Stortinget på med ekstra millioner til grunnskolen i den store sekken kommunene får, overlates ansvaret til kommunepolitikerne for å bruke pengene til flere lærere i skolen, ikke til andre gode formål. Politikerne på Stortinget kan hjelpe kommunene slik at det virkelig blir økt lærertetthet, for eksempel ved å ta bort noen av de byråkratiske rapporteringsrutinene og kravene til å dokumentere alle tenkelige forhold, som stjeler verdifull tid lærerne egentlig skulle brukt til undervisning. Mindre byråkrati, flere lærere vil samlet bety at hver lærer får langt mer tid til elevene. Det vil være et riktig steg for å utvikle skolen.